hodiť sa

passen, sich eignen

To sa mi hodí.
Das passt mir.
das past miːɐ
To sa nehodí. (nepatrí)
Es gehört sich nicht.
εs gəˈhøːɐt zɪç nɪçt
Kedy by sa vám to hodilo?
Wann passt es Ihnen?
van past εs ˈiːnən?
To sa mi/nám vôbec nehodí.
Das passt mir/uns gar nicht.
das past miːɐ/ʊns gaːɐ nɪçt
To sa môže hodiť.
Das kann nützlich sein.
das kan ˈnʏtslɪç zain
Hodia sa k sebe.
Sie passen gut zueinander.
ziː ˈpasn guːt tsu|aiˈnandɐ