hodiť

werfen, schmeißen

Hodil po mne kameň.
Er hat nach mir einen Stein geworfen.
eːɐ hat naːx miːɐ ˈainən ʃtain gəˈvɔrfn
Hodím ťa tam autom. (zaveziem)
Ich bringe dich hin.
ɪç ˈbrɪŋə dɪç hɪn
Hodil som list do schránky.
Ich habe einen Brief in den Briefkasten eingeworfen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən briːf ɪn deːn ˈbriːfkastn ˈaingəvɔrfn
Hodili to na neho. (vinu ap.)
Man hat die Schuld auf ihn abgewälzt.
man hat diː ʃʊlt auf iːn ˈapgəvεltst
hodiť šabľu (povracať sa)
kotzen
ˈkɔtsn
hodiť starosti za hlavu
seine Sorgen vergessen
ˈzainə ˈzɔrgn fεɐˈgεsn