hodina

Stunde f, (pri určovaní času) Uhr f

Koľko je hodín?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
Je desať hodín dopoludnia/večer.
Es ist zehn Uhr morgens/abends.
εs ɪst tseːn uːɐ ˈmɔrgns/ˈaːbnts
Koľko to stojí na hodinu?
Wie viel kostet das pro Stunde?
viː fiːl ˈkɔstət das proː ˈʃtʊndə?
Som platený od hodiny.
Ich werde stundenweise bezahlt.
ɪç ˈveːɐdə ˈʃtʊndnvaizə bəˈtsaːlt
Je to asi hodina chôdze.
Es ist etwa eine Stunde zu Fuß.
εs ɪst ˈεtva ˈainə ˈʃtʊndə tsuː fuːs
Išli sme rýchlosťou 80 km za hodinu.
Wir fuhren mit einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde.
viːɐ ˈfuːrən mɪt ˈainɐ gəˈʃvɪndɪçkait fɔn ˈaxtsɪç kiloˈmeːtɐ proː ˈʃtʊndə
Čítal som (si) to na hodine.
Ich habe es in der Stunde gelesen.
ɪç ˈhaːbə εs ɪn deːɐ ˈʃtʊndə gəˈleːzn
Teraz máme hodinu dejepisu.
Wir haben jetzt Geschichte.
viːɐ ˈhaːbn jεtst gəˈʃɪçtə
Majú otvorené 24 hodín denne.
Sie haben 24 Stunden am Tag/rund um die Uhr geöffnet.
ziː ˈhaːbn fiːɐ|ʊntˈtsvantsɪç ˈʃtʊndn am taːk/rʊnt ʊm diː uːɐ gəˈ|œfnət
Píše už celé hodiny.
Er schreibt (schon) stundenlang.
eːɐ ˈʃraipt (ʃoːn) ˈʃtʊndnlaŋ
Dáva/Chodí na hodiny angličtiny.
Er gibt/nimmt Stunden in Englisch.
eːɐ gipt/nɪmt ˈʃtʊndn ɪn ˈεŋlɪʃ
rozvrh hodín
Stundenplan m
ˈʃtʊndnplaːn
o pol/štvrť hodiny
in einer halben/viertel Stunde
ɪn ˈainɐ ˈhalbn/ˈfɪrtl ˈʃtʊndə
hodina a pol
anderthalb Stunden
ˈandɐtˈhalp ˈʃtʊndn
trištvrte hodiny
drei viertel Stunden, eine Dreiviertelstunde
drai ˈfɪrtl ˈʃtʊndnˌ ˈainə ˈdraifɪrtlʃtʊndə
v úradných hodinách
während der Dienststunden
ˈvεːrənt deːɐ ˈdiːnstʃtʊndn
návštevné hodiny
Besuchszeit f
bəˈzuːxstsait
mimo ordinačných hodín
außerhalb der Sprechstunde
ˈausɐhalp deːɐ ˈʃprεçʃtʊndə
dopoludňajšie/ranné hodiny
Vormittagsstunden f pl, Morgenstunden f pl
ˈfoːɐmɪtaːksʃtʊndnˌ ˈmɔrgnʃtʊndn
neskorá nočná hodina
späte Nachtstunde f
ˈʃpεːtə ˈnaxtʃtʊndə