hlúpo

dumm, einfältig

Cítim sa hlúpo, že som jej to povedal.
Ich fühle mich schlecht, weil ich es ihr gesagt habe.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃlεçtˌ vail ɪç εs iːɐ gəˈzaːkt ˈhaːbə
Pripadal som si hlúpo.
Ich kam mir dumm vor.
ɪç kaːm miːɐ dʊm foːɐ
Nepýtaj sa tak hlúpo.
Frag nicht so dumm.
fraːk nɪçt zoː dʊm