hlavný

Haupt-

Hlavné je, aby...
Das Wichtigste ist, dass...
das ˈvɪçtɪçstə ɪstˌ das
Ako hlavný chod/hlavné jedlo bude...
Als Hauptgang/Hauptgericht gibt es...
als ˈhauptgaŋ/ˈhauptgərɪçt gipt εs
V hlavnej úlohe/hlavných úlohách... (filmu)
In der Hauptrolle..., Mit...
ɪn deːɐ ˈhauptrɔləˌ mɪt
hlavný hrdina čoho, v čom
Hauptheld m etw. Gen
ˈhauptεlt
na hlavnej stanici
am Hauptbahnhof
am ˈhauptbaːnhoːf
hlavná cesta/ulica
Hauptstraße f
ˈhauptʃtraːsə
v hlavnej sezóne (dovoleniek ap.)
in der Hauptsaison
ɪn deːɐ ˈhauptzεzɔ̃ː
v hlavnom vysielacom čase (televízie)
in der Primetime
ɪn deːɐ ˈpraimtaim