hlas

Stimme f

Budem musieť zvýšiť hlas.
Ich werde die Stimme heben müssen.
ɪç ˈveːɐdə diː ˈʃtɪmə ˈheːbn ˈmʏsn
Poznal som ho po hlase.
Ich habe ihn an seiner Stimme erkannt.
ɪç ˈhaːbə iːn an ˈzainɐ ˈʃtɪmə εɐˈkant
Odpovedala tichým hlasom.
Sie hat mit leiser Stimme geantwortet.
ziː hat mɪt ˈlaizɐ ˈʃtɪmə gəˈ|antvɔrtət
Dal som im svoj hlas.
Ich habe ihnen meine Stimme gegeben.
ɪç ˈhaːbə ˈiːnən ˈmainə ˈʃtɪmə gəˈgeːbn
Získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.
Er erhielt die absolute Mehrheit der Stimmen.
eːɐ εɐˈhiːlt diː apzoˈluːtə ˈmeːɐhait deːɐ ˈʃtɪmən
hlasová schránka
Voicemail f
ˈvɔysmεil