hlad

Hunger m

Umieram od hladu.
Ich bin am Verhungern.
ɪç bɪn am fεɐˈhʊŋɐn
Zomreli od hladu.
Sie sind verhungert.
ziː zɪnt fεɐˈhʊŋɐt
nechať/držať koho o hlade
j-n hungern lassen
ˈhʊŋɐn ˈlasn