forma

Form f

Žiadosti v písomnej forme...
Schriftliche Anforderungen...
ˈʃrɪftlɪçə ˈanfɔrdərʊŋən
Snažím sa udržovať vo forme.
Ich versuche mich in Form zu halten.
ɪç fεɐˈzuːxə mɪç ɪn fɔrm tsuː ˈhaltn
Nie som vo forme.
Ich bin außer Form.
ɪç bɪn ˈausɐ fɔrm
Opäť je vo forme.
Er ist wieder in Form gekommen.
eːɐ ɪst ˈviːdɐ ɪn fɔrm gəˈkɔmən
vo forme čoho
in Form etw. Gen
ɪn fɔrm