existovať

bestehen, existieren

Existuje na to liek.
Dagegen gibt es ein Medikament.
daˈgeːgn gipt εs ain medikaˈmεnt
Predtým nič také neexistovalo.
Früher gab es so etwas nicht.
ˈfryːɐ gaːp εs zoː ˈεtvas nɪçt
Neexistuje! (v žiadnom prípade)
Das kommt nicht in Frage!
das kɔmt nɪçt ɪn ˈfraːgə!