euro

Euro m

Budete musieť doplatiť desať eur.
Sie müssen zehn Euro nachzahlen.
ziː ˈmʏsn tseːn ˈɔyro ˈnaːxtsaːlən
Mám päť eur. No, aspoň niečo.
Ich habe fünf Euro. Wenigstens das.
ɪç ˈhaːbə fʏnf ˈɔyro ˈveːnɪçstns das
Stojí to okolo dvadsať eur.
Es kostet um 20 Euro.
εs ˈkɔstət ʊm ˈtsvantsɪç ˈɔyro
Krajina prejde na euro v roku...
Das Land wird dem Euro im Jahre... beitreten.
das lant vɪrt deːm ˈɔyro ɪm ˈjaːrə... ˈbaitreːtn