ešte

1(stále) noch

Ešte nie!
Noch nicht!
nɔx nɪçt!
Ešte tú knihu mám.
Ich habe das Buch immer noch.
ɪç ˈhaːbə das buːx ˈɪmɐ nɔx
Ešte neprišiel.
Er ist noch nicht gekommen.
eːɐ ɪst nɔx nɪçt gəˈkɔmən
O 4. ráno ešte nebol doma.
Um 4 Uhr früh war er noch nicht zu Hause.
ʊm fiːɐ uːɐ fryː vaːɐ eːɐ nɔx nɪçt tsuː ˈhauzə
Ty to ešte nemáš (hotové)?
Bist du damit noch nicht fertig?
bɪst duː daˈmɪt nɔx nɪçt ˈfεrtɪç?
Ešte sa môžeš vrátiť.
Du kannst noch zurückkommen.
duː kanst nɔx tsuˈrʏkkɔmən
... kým sa to ešte (nejako) dá
... solange es noch (irgendwie) geht
... zoˈlaŋə εs nɔx (ˈɪrgntviː) geːt

2(viac) noch

Ešte (jeden)!
Noch einen!
nɔx ˈainən!
Ešte raz!
Noch einmal!, Nochmals!
nɔx ˈainmaːl!ˌ ˈnɔxmaːls!
Ešte sa pýtaj! (či nevieš)
Da fragst du noch!
daː fraːkst duː nɔx!
Vezmi si ešte.
Bitte, greif noch zu.
ˈbɪtəˌ graif nɔx tsuː
Títo sú ešte lepší.
Diese sind noch besser.
ˈdiːzə zɪnt nɔx ˈbεsɐ
To nám tak ešte chýbalo.
Das hat uns gerade noch gefehlt.
das hat ʊns gəˈraːdə nɔx gəˈfeːlt

3(v určitom čase) noch

Zavolám mu ešte dnes.
Ich rufe ihn noch heute an.
ɪç ˈruːfə iːn nɔx ˈhɔytə an
Ešte ráno som s ňou hovoril.
Ich habe mit ihr noch am Morgen gesprochen.
ɪç ˈhaːbə mɪt iːɐ nɔx am ˈmɔrgn gəˈʃprɔxn

4(želanie) noch

Ešte keby tak tie čísla sedeli.
Wenn nur die Nummern übereinstimmen würden.
vεn nuːɐ diː ˈnʊmɐn yːbɐˈ|ainʃtɪmən ˈvʏrdn