druhý

zweite, (iný) andere

Skončil/Dobehol druhý.
Er ging als Zweiter durchs Ziel.
eːɐ gɪŋ als ˈtsvaitɐ dʊrçs tsiːl
Na druhý deň...
Am nächsten Tag...
am ˈnεːçstn taːk
To je druhá strana mince.
Das ist die Kehrseite der Medaille.
das ɪst diː ˈkeːɐzaitə deːɐ meˈdaljə
na jednej strane... a na druhej strane
einerseits... ander(er)seits
ˈainɐzaits... ˈandɐ(eːɐ)zaits
Ako každý druhý...
Wie jeder andere...
viː ˈjeːdɐ ˈandərə
Je to druhý Maradona.
Er ist der neue Maradona.
eːɐ ɪst deːɐ ˈnɔyə maraˈðona
Pomáhajú jeden druhému.
Sie helfen einander.
ziː ˈhεlfn ˈainandɐ
Kričali jeden cez druhého.
Sie schrien durcheinander.
ziː ʃriːn dʊrç|aiˈnandɐ
Obsadil druhé miesto.
Er hat den zweiten Platz belegt.
eːɐ hat deːn ˈtsvaitn plats bəˈleːkt
Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.
Was du nicht willst was man dir tu, das füg auch keinem andrem zu.
vas duː nɪçt vɪlst vas man diːɐ tuːˌ das fyːk aux ˈkainəm ˈandrəm tsuː
chytiť druhý dych
die zweite Luft bekommen
diː ˈtsvaitə lʊft bəˈkɔmən
každý druhý deň
jeden zweiten Tag, alle zwei Tage
ˈjeːdn ˈtsvaitn taːkˌ ˈalə tsvai ˈtaːgə
po druhé (pri vypočítavaní)
zweitens
ˈtsvaitns
na druhú (umocnený)
hoch zwei
hoːx tsvai
druhá odmocnina
die zweite Wurzel, Quadratwurzel f
diː ˈtsvaitə ˈvʊrtslˌ kvaˈdraːtvʊrtsl
z druhej ruky (informácia ap.)
aus zweiter Hand
aus ˈtsvaitɐ hant