drahý

teuer, (nákladný) aufwendig, (milovaný) lieb

Je to pre mňa príliš drahé.
Das ist mir zu teuer.
das ɪst miːɐ tsuː ˈtɔyɐ
Nakupuje v najdrahších obchodoch.
Er geht in die teuersten Geschäfte einkaufen.
eːɐ geːt ɪn diː ˈtɔyɐstn gəˈʃεftə ˈainkaufn
Drahá Eva/Drahí priatelia...
Liebe Eva/Freunde...
ˈliːbə ˈeːfa/ˈfrɔyndə
Draho zaplatili za...
Sie haben... teuer bezahlt.
ziː ˈhaːbn... ˈtɔyɐ bəˈtsaːlt
To ťa príde draho!
Das wird dich teuer zu stehen kommen!
das vɪrt dɪç ˈtɔyɐ tsuː ˈʃteːən ˈkɔmən!
To je šialene drahé.
Das ist wahnsinnig teuer.
das ɪst ˈvaːnzɪnɪç ˈtɔyɐ
Bude to tak (oveľa) drahšie.
So wird es noch teurer.
zoː vɪrt εs nɔx ˈtɔyrɐ
drahé kamene
Edelsteine m pl
ˈeːdlʃtainə
drahé kovy
Edelmetalle n pl
ˈeːdlmetalə
moja drahá polovička (partner)
meine bessere Hälfte
ˈmainə ˈbεsərə ˈhεlftə