dovoľovať si

sich erlauben

Dovoľujem si vás požiadať...
Erlauben Sie mir, Sie um... zu bitten.
εɐˈlaubn ziː miːɐˌ ziː ʊm... tsuː ˈbɪtn
Čo si to dovoľujete!
Was erlauben Sie sich denn?
vas εɐˈlaubn ziː zɪç dεn?
Príliš si dovoľuje.
Er nimmt sich zu viel heraus.
eːɐ nɪmt zɪç tsuː fiːl hεˈraus