dosť

genug

Máme dosť času.
Wir haben genug Zeit.
viːɐ ˈhaːbn gəˈnuːk tsait
Mali ste dosť? (o jedle)
Habt ihr genug gehabt?
hapt iːɐ gəˈnuːk gəˈhaːpt?
Tak teraz mám toho už dosť!
Nun habe ich es schon satt!
nuːn ˈhaːbə ɪç εs ʃoːn zat!
Je dosť chladno.
Es ist ziemlich kalt.
εs ɪst ˈtsiːmlɪç kalt
Je dosť dobrý.
Er ist recht gut.
eːɐ ɪst rεçt guːt
Je dosť bystrá na to, aby to vedela.
Sie ist klug genug, um es zu wissen.
ziː ɪst kluːk gəˈnuːkˌ ʊm εs tsuː ˈvɪsn
viac než dosť
mehr als genug
meːɐ als gəˈnuːk