dôležitý

wichtig, (významný) bedeutend

Tamto nie je (také) dôležité.
Das ist nicht so wichtig.
das ɪst nɪçt zoː ˈvɪçtɪç
Toto je oveľa dôležitejšie než...
Das ist viel wichtiger als...
das ɪst fiːl ˈvɪçtɪgɐ als
Najdôležitejšie je...
Die Hauptsache ist...
diː ˈhauptzaxə ɪst
To je pre nich veľmi dôležité.
Das ist ihnen sehr wichtig.
das ɪst ˈiːnən zeːɐ ˈvɪçtɪç
Prikladá tomu veľkú dôležitosť.
Er legt großen Wert darauf.
eːɐ leːkt ˈgroːsn veːɐt daˈrauf
pán Dôležitý
Herr Wichtig
hεr ˈvɪçtɪç