dohovoriť sa

sich verständigen

Nedohovorím sa.
Ich kann mich nicht verständigen.
ɪç kan mɪç nɪçt fεɐˈʃtεndɪgn
Dohovoríš sa (po) anglicky?
Kannst du dich auf Englisch verständigen?
kanst duː dɪç auf ˈεŋlɪʃ fεɐˈʃtεndɪgn?
Plynulo sa dohovorí po francúzsky.
Er spricht fließend französisch.
eːɐ ʃprɪçt ˈfliːsnt franˈtsøːzɪʃ