dohovoriť

ausreden

Ešte som nedohovoril!
Ich bin noch nicht fertig!
ɪç bɪn nɔx nɪçt ˈfεrtɪç!
Nechajte ma, prosím, dohovoriť!
Lassen Sie mich bitte ausreden.
ˈlasn ziː mɪç ˈbɪtə ˈausreːdn
Skúsim mu dohovoriť.
Ich versuche mit ihm zu reden.
ɪç fεɐˈzuːxə mɪt iːm tsuː ˈreːdn