dochádzať

pendeln, (míňať sa) knapp werden, (nastávať) geschehen

Dochádzajú baterky.
Die Batterien werden langsam leer.
diː batəˈriːən ˈveːɐdn ˈlaŋzaːm leːɐ
Dochádza mi trpezlivosť.
Meine Geduld ist langsam am Ende.
ˈmainə gəˈdʊlt ɪst ˈlaŋzaːm am ˈεndə
Občas dochádza k tomu, že...
Ab und zu kommt es dazu, dass...
ap ʊnt tsuː kɔmt εs daˈtsuːˌ das
Stále im nedochádza, aké je to nebezpečné.
Sie kapieren immer noch nicht, wie gefährlich das ist.
ziː kaˈpiːrən ˈɪmɐ nɔx nɪçtˌ viː gəˈfεːɐlɪç das ɪst
Už mu to dochádza. (začína chápať)
Er kapiert's langsam.
eːɐ kaˈpiːɐts ˈlaŋzaːm