chvíľa, chvíľka

1(časový úsek) Weile f, Moment m

Poď sem na chvíľu.
Komm kurz her.
kɔm kʊrts heːɐ
Bol tu pred chvíľou.
Er war vor kurzem hier.
eːɐ vaːɐ foːɐ ˈkʊrtsəm hiːɐ
Budem tam o chvíľu.
Ich bin gleich da.
ɪç bɪn glaiç daː
Počkaj chvíľku!
Warte einen Moment!
ˈvartə ˈainən moˈmεnt!
Bude to chvíľu trvať.
Es wird eine Weile dauern.
εs vɪrt ˈainə ˈvailə ˈdauɐn
Chvíľami sa mi zdá...
Ab und zu kommt es mir vor...
ap ʊnt tsuː kɔmt εs miːɐ foːɐ
O chvíľu sa vrátim.
Ich bin gleich wieder da.
ɪç bɪn glaiç ˈviːdɐ daː

2(okamih) Moment m, Augenblick m

V tej chvíli som si to neuvedomil.
In dem Moment war es mir nicht klar.
ɪn deːm moˈmεnt vaːɐ εs miːɐ nɪçt klaːɐ
Mal by tu byť každú chvíľu.
Er muss jeden Augenblick kommen.
eːɐ mʊs ˈjeːdn ˈaugnblik ˈkɔmən
Necháva si veci na poslednú chvíľu.
Er macht alles im letzten Moment.
eːɐ maxt ˈaləs ɪm ˈlεtstn moˈmεnt
od tejto chvíle
ab jetzt
ap jεtst
na poslednú chvíľu
in letzter Minute, im letzten Augenblick
ɪn ˈlεtstɐ miˈnuːtəˌ ɪm ˈlεtstn ˈaugnblik
každú chvíľu (často)
immer wieder
ˈɪmɐ ˈviːdɐ