chuť

1(zmyslový vnem) Geschmack m

Akú to má chuť?
Wie schmeckt das?
viː ʃmεkt das?
Je to bez chuti.
Es ist geschmacklos.
εs ɪst gəˈʃmakloːs
Tomu vínu treba prísť na chuť.
Der Wein ist gewöhnungsbedürftig.
deːɐ vain ɪst gəˈvøːnʊŋsbədʏrftɪç
prísť čomu na chuť
an etw. Dat Geschmack finden
gəˈʃmak ˈfɪndn

2(do jedla) Appetit m auf etw. Akk

Dobrú chuť!
Guten Appetit!
ˈguːtn apeˈtiːt!
Mám na niečo chuť. (na jedlo)
Ich habe Appetit auf etwas Süßes/Leckeres/Pikantes.
ɪç ˈhaːbə apeˈtiːt auf ˈεtvas ˈzyːsəs/ˈlεkərəs/piˈkantəs
Stratil som chuť do jedla.
Ich habe den Appetit verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn apeˈtiːt fεɐˈloːrən
Z toho ma prešla chuť.
Dabei ist mir der Appetit vergangen.
ˈdabai ɪst miːɐ deːɐ apeˈtiːt fεɐˈgaŋən
Je s chuťou.
Er isst mit Appetit.
eːɐ ɪst mɪt apeˈtiːt

3(chcenie) Lust f auf etw. Akk, zu etw.

Nemám chuť sa rozprávať.
Ich habe keine Lust, mich zu unterhalten.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə lʊstˌ mɪç tsuː ʊntɐˈhaltn
Nemáš chuť ísť...?
Hast du Lust... zu gehen?
hast duː lʊst... tsuː ˈgeːən?
Robí to s chuťou.
Er macht das mit Lust.
eːɐ maxt das mɪt lʊst
Mám sto chutí odísť.
Ich hätte nicht übel Lust wegzugehen.
ɪç ˈhεtə nɪçt ˈyːbl lʊst ˈvεktsugeːən
robiť komu chute
j-m den Mund wässrig machen
deːn mʊnt ˈvεsrɪç ˈmaxn