chcieť sa

mögen, Lust haben

Nechcelo by sa ti prísť?
Hättest du Lust zu kommen?
ˈhεtəst duː lʊst tsuː ˈkɔmən?
Nechce sa mi ísť von.
Ich habe keine Lust, raus zu gehen.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə lʊstˌ raus tsuː ˈgeːən
Chce sa mi spať.
Ich möchte schlafen.
ɪç ˈmœçtə ˈʃlaːfn
Chcelo sa mi z toho vracať.
Das war zum Kotzen.
das vaːɐ tsʊm ˈkɔtsn
Keď sa chce, všetko sa dá.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
voː ain ˈvɪlə ɪstˌ ɪst aux ain veːk
Nechce sa mi veriť, že...
Ich kann nicht glauben, dass...
ɪç kan nɪçt ˈglaʊbnˌ das