Poďakovanie a spokojnosť

Poďakovanie a spokojnosť

Remerciements et satisfaction
Vďaka!
Merci !
mεʀsi !
Veľmi pekne ďakujem.
Merci beaucoup., Merci bien.
mεʀsi bokuˌ mεʀsi bjε̃
Ďakujem za všetko.
Merci pour tout.
mεʀsi puʀ tu
Cením si to.
Je l'apprécie.
ʒə lapʀesi
Niet za čo.
De rien., (Il n'y a) pas de quoi.
də ʀjε̃ˌ (ilnja) pɑ də kwa
Prosím. (na poďakovanie)
Je t'en prie., Je vous en prie.
ʒə tɑ̃ pʀiˌ ʒə vuzɑ̃ pʀi
Rado sa stalo.
Je t'en prie., Je vous en prie.
ʒə tɑ̃ pʀiˌ ʒə vuzɑ̃ pʀi
To je od vás milé.
C'est gentil de votre part., C'est gentil à vous.
se ʒɑ̃ti də vɔtʀ paʀˌ se ʒɑ̃ti a vu
To ste nemuseli...
Ce n'était pas nécessaire...
sə netε pɑ nesesεʀ
Vopred ďakujem.
Merci d'avance.
mεʀsi davɑ̃s
Páči sa nám tu.
On se plaît ici.
ɔ̃ sə plε isi
Veľmi sa mi tu páčilo.
Je me suis vraiment plu ici.
ʒə mə sɥi vʀεmɑ̃ ply isi
Odporučíme vás našim známym.
Nous allons vous recommander à nos amis.
nuzalɔ̃ vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de a nozami
Nie sme veľmi spokojní so (službami)...
Nous ne sommes pas vraiment satisfaits (des services)...
nu nə sɔm pɑ vʀεmɑ̃ satisfε (de sεʀvis)
Naša izba sa nám nepáči.
La chambre ne nous plaît pas.
la ʃɑ̃bʀ nə nu plε pɑ
Požadujeme zľavu.
Nous demandons une réduction.
nu d(ə)mɑ̃dɔ̃ yn ʀedyksjɔ̃
Chcem naspäť peniaze.
Je veux être remboursé.
ʒə vø εtʀ ʀɑ̃buʀse
Budeme sa sťažovať vedúcemu na...
On sera obligé de porter plainte auprès du responsable pour...
ɔ̃ s(ə)ʀa ɔbliʒe də pɔʀte plε̃t opʀε dy ʀεspɔ̃sabl puʀ
Musím sa sťažovať.
Je dois me plaindre.
ʒə dwa mə plε̃dʀ
Ak to nedáte do poriadku, pôjdeme inam.
Si ce n'est pas réglé, on ira ailleurs.
si sə nε pɑ ʀegleˌ ɔ̃niʀa ajœʀ