Večerné predstavenie

Večerné predstavenie

Spectacle du soir
Nezájdeme na koncert?
On se fait un concert ?
ɔ̃ sə fε œ̃ kɔ̃sεʀ ?
Radšej by som išiel do kina.
Je préfère aller au cinéma.
ʒə pʀefεʀ ale o sinema
Čo dávajú?
Quel est le programme ?
kεl ε lə pʀɔgʀam ?
O čom to je?
Quel est le sujet ?
kεl ε lə syʒε ?
Kto to režíroval?
C'est qui, le réalisateur ?
se kiˌ lə ʀealizatœʀ ?
Kto hrá hlavnú úlohu?
Qui joue le rôle principal ?
ki ʒu lə ʀol pʀε̃sipal ?
Kde môžem kúpiť lístky?
Où est-ce que je peux acheter des billets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de bijε ?
O koľkej sa to začína?
Ça commence à quelle heure ?
sa kɔmɑ̃s a kεl œʀ ?
Ako dlho trvá to predstavenie/ten film?
Quelle est la durée du spectacle/film ?
kεl ε la dyʀe dy spεktakl/film ?
Môžete nám zohnať lístky na zajtra večer?
Vous pouvez nous procurer des billets pour demain soir ?
vu puve nu pʀɔkyʀe de bijε puʀ d(ə)mε̃ swaʀ ?
Dva lístky do stredu.
Deux places au milieu.
dø plas o miljø
Je vypredané.
C'est complet.
se kɔ̃plε
Kde je tu, prosím, šatňa/toaleta?
Où est le vestiaire/sont les toilettes, s'il vous plaît ?
u ε lə vεstjεʀ/sɔ̃ le twalεtˌ sil vu plε ?
Môžeme ešte vojsť?
On peut encore/toujours entrer ?
ɔ̃ pø ɑ̃kɔʀ/tuʒuʀ ɑ̃tʀe ?
Kde sú naše miesta?
Où sont nos places ?
u sɔ̃ no plas ?
Prepáčte, ale to sú naše miesta.
Excusez-moi, ces places-ci sont à nous.
εkskyzemwaˌ se plassi sɔ̃ta nu
Ako sa vám to páčilo?
Ça vous a plu ?, Vous avez aimé ?
sa vuza ply ?ˌ vuzave eme ?
Veľmi sa mi to páčilo.
J'ai beaucoup aimé.
ʒe boku eme
Pravdupovediac, veľmi ma to nebavilo.
Franchement, je n'ai pas trop aimé.
fʀɑ̃ʃmɑ̃ˌ ʒə ne pɑ tʀo eme
Bolo to celkom zaujímavé.
C'était assez intéressant.
setε ase ε̃teʀesɑ̃
Kam pôjdeme zajtra večer?
On va où demain soir ?
ɔ̃ va u d(ə)mε̃ swaʀ ?
Nezájdeme ešte niekam na pohárik?
Si on allait encore prendre un verre.
si ɔ̃nalε ɑ̃kɔʀ pʀɑ̃dʀ œ̃ vεʀ
vstupné
prix d'entrée
pʀi dɑ̃tʀe
vstupné pre dospelých
prix adultes
pʀi adylt
zľavnené vstupné
tarif réduit
taʀif ʀedɥi
zľava pre študentov/deti/skupiny
tarif étudiant/enfant/de groupe
taʀif etydjɑ̃/ɑ̃fɑ̃/də gʀup
vypredané
complet
kɔ̃plε
vstup zdarma
entrée libre
ɑ̃tʀe libʀ
premiéra
première
pʀəmjεʀ
derniéra
dernière
dεʀnjεʀ
popoludňajšie predstavenie
matinée, spectacle de l'après-midi
matineˌ spεktakl də lapʀεmidi
divadlo
théâtre
teɑtʀ
bábkové divadlo
théâtre de marionnettes
teɑtʀ də maʀjɔnεt
činohra
drame, pièce de théâtre
dʀamˌ pjεs də teɑtʀ
divadelná hra
pièce de théâtre
pjεs də teɑtʀ
komédia
comédie
kɔmedi
tragédia
tragédie
tʀaʒedi
opereta
opérette
ɔpeʀεt
muzikál
comédie musicale
kɔmedi myzikal
opera
opéra
ɔpeʀa
balet
ballet
balε
kino
cinéma
sinema
dobrodružný film
film d'aventure
film davɑ̃tyʀ
akčný film
film d'action
film daksjɔ̃
detektívka
polar, film policier
pɔlaʀˌ film pɔlisje
triler
thriller, film à suspense
sʀilœʀˌ film a syspɑ̃s
horor
film d'horreur
film dɔʀœʀ
vojnový film
film de guerre
film də gεʀ
dokumentárny film
(film) documentaire
(film) dɔkymɑ̃tεʀ
komédia
comédie
kɔmedi
paródia
parodie
paʀɔdi
romantický film
film romantique
film ʀɔmɑ̃tik
kreslený film
dessin animé
desε̃ anime
film pre deti
film pour enfants
film puʀ ɑ̃fɑ̃