Horolezectvo, lezenie

Horolezectvo, lezenie

Alpinisme, escalade
Dá sa tu niekde požičať lezecký výstroj?
Il est possible de louer un équipement d'escalade par ici ?
il ε pɔsibl də lwe œ̃nekipmɑ̃ dεskalad paʀ isi ?
Chcel by som si požičať prilbu/mačky/cepín.
J'aimerais louer un casque/des crampons/un piolet.
ʒεmʀε lwe œ̃ kask/de kʀɑ̃pɔ̃/œ̃ pjɔlε
Smie sa tu liezť po skalách?
On peut faire de l'escalade dans les environs ?
ɔ̃ pø fεʀ də lεskalad dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Dá sa tam dostať bez sprievodcu?
C'est accessible sans guide ?
setaksesibl sɑ̃ gid ?
Existuje náročnejšia/ľahšia trasa?
Il y a un chemin plus difficile/praticable ?
ilja œ̃ ʃ(ə)mε̃ ply difisil/pʀatikabl ?
Ako vyzerá cesta tam vzadu?
Comment est le chemin là derrière ?
kɔmɑ̃ ε lə ʃ(ə)mε̃ la dεʀjεʀ ?
Treba sa istiť?
Un relay/assurage est-il nécessaire ?
œ̃ ʀ(ə)le/asyʀaʒ εtil nesesεʀ ?
Aký je to stupeň obtiažnosti?
Quel est le niveau de difficulté ?
kεl ε lə nivo də difikylte ?
Mohli by ste ma istiť?
Vous pouvez m'assurer ?
vu puve masyʀe ?
Chceš liezť prvý?
Tu veux nous mener ?
ty vø nu m(ə)ne ?
Môžeš.
Quand tu veux !
kɑ̃ ty vø !
Leziem!, Idem!
Départ !
depaʀ !
Istím.
Prends-moi !
pʀɑ̃mwa !
Neistím.
Relais (vaché)., Vaché.
ʀ(ə)lε (vaʃe)ˌ vaʃe
Zaber., Napni (lano).
Sec., Avale.
sεkˌ aval
Povoľ (lano).
Du mou.
dy mu
Pozor.
Fais gaffe !
fε gaf !
Sadám si.
Tu me tiens ?
ty mə tjε̃ ?
Zruš!
Relais (vaché)., Vaché.
ʀ(ə)lε (vaʃe)ˌ vaʃe
dvojité/polovičné lano
corde à double/à simple
kɔʀd a dubl/a sε̃pl
horolezecká obuv
chaussons d'escalade
ʃosɔ̃ dεskalad
borhák
scellement, goujon
sεlmɑ̃ˌ guʒɔ̃
horolezec
alpiniste
alpinist
lezec
grimpeur
gʀε̃pœʀ
hrana
bord
bɔʀ
hrebeň
crête, arête
kʀεtˌ aʀεt
hmat
prise
pʀiz
istenie
assurage, assurance
asyʀaʒˌ asyʀɑ̃s
karabínka
mousqueton
muskətɔ̃
lavínové nebezpečenstvo
risque d'avalanche
ʀisk davalɑ̃ʃ
previs
surplomb
syʀplɔ̃
(horské) sedlo
col, selle
kɔlˌ sεl
úväzok
harnais, baudrier
ˈaʀnεˌ bodʀije
hrudný popruh
harnais de torse
ˈaʀnε də tɔʀs
štand
point d'assurage
pwε̃ dasyʀaʒ
blokant
ascendeur, autobloqueur
asɑ̃dœʀˌ otoblɔkœʀ
čelovka
lampe frontale
lɑ̃p fʀɔ̃tal
zlanenie
descente en rappel
desɑ̃t ɑ̃ ʀapεl
traverz
traverse
tʀavεʀs
skelety
tiges hautes
tiʒ ˈot