Nakupovanie a platenie

Nakupovanie a platenie

Achats et paiements

Výber tovaru

Au magasin
Chcel by som ísť na nákup.
Je voudrais aller faire les magasins.
ʒə vudʀε ale fεʀ le magazε̃
Potrebujem si kúpiť nové...
Il me faut acheter de nouveaux...
il mə fo aʃ(ə)te də nuvo
Kde môžem kúpiť...?
Où est-ce que je peux acheter... ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te... ?
Kde je najbližší hypermarket?
Où est l'hypermarché le plus proche ?
u ε lipεʀmaʀʃe lə ply pʀɔʃ ?
Je tu niekde nablízku obchodný dom?
Il y a un grand magasin près d'ici ?
ilja œ̃ gʀɑ̃ magazε̃ pʀε disi ?
Máte...?
Vous avez... ?
vuzave... ?
Kde nájdem...?
Où est-ce que je peux trouver... ?
u εs kə ʒə pø tʀuve... ?
Hľadám...
Je cherche...
ʒə ʃεʀʃ
Máte nejaké zľavy?
Y a-t-il des soldes ?
i atil de sɔld ?
Vzťahuje sa zľava aj na toto?
C'est soldé aussi ?
se sɔlde osi ?
Môžete mi ukázať, ako to funguje?
Vous pouvez me montrer comment ça marche ?
vu puve mə mɔ̃tʀe kɔmɑ̃ sa maʀʃ ?
Môžem sa na to pozrieť?
Je peux voir ?
ʒə pø vwaʀ ?
Aký je rozdiel medzi týmito dvomi?
Quelle est la différence entre ces deux-là ?
kεl ε la difeʀɑ̃s ɑ̃tʀ se døla ?
Ktorý by ste mi odporúčali?
Vous me recommandez lequel ?
vu mə ʀ(ə)kɔmɑ̃de ləkεl ?
Vezmem si to.
Je le/la prends.
ʒə lə/la pʀɑ̃
Sú v tom (aj) batérie?
Les piles sont incluses ?
le pil sɔ̃tε̃klyz ?
Môžete mi to zabaliť?
Vous pouvez me l'emballer ?
vu puve mə lɑ̃bale ?
Môžete mi na to dať tašku?
Je peux avoir un sac ?
ʒə pø avwaʀ œ̃ sak ?
Cena nesedí.
Le prix ne correspond pas.
lə pʀi nə kɔʀεspɔ̃d pɑ
Bola tam cenovka so zľavou.
Il y avait un prix réduit sur l'étiquette.
iljavε œ̃ pʀi ʀedɥi syʀ letikεt
Je na to záruka?
C'est sous la garantie ?
se su la gaʀɑ̃ti ?
Poskytujete záruku vrátenia peňazí?
Vous offrez une garantie de remboursement ?
vu ɔfʀe yn gaʀɑ̃ti də ʀɑ̃buʀsəmɑ̃ ?
Aká dlhá je záruka?
Quelle est la durée de la garantie ?
kεl ε la dyʀe də la gaʀɑ̃ti ?
Vzťahuje sa záruka aj na...?
Est-ce que la garantie couvre aussi... ?
εs kə la gaʀɑ̃ti kuvʀə osi... ?
Ako/Kde môžem uplatniť záruku?
Comment/Où faire appliquer la garantie ?
kɔmɑ̃/u fεʀ aplike la gaʀɑ̃ti ?

Reklamácia

Réclamations
Chcem reklamovať tento tovar.
Je veux faire une réclamation sur ce produit.
ʒə vø fεʀ yn ʀeklɑmasjɔ̃ syʀ sə pʀɔdɥi
Kúpil som to u vás pred 2 dňami.
Je l'ai acheté ici il y a deux jours.
ʒə le aʃ(ə)te isi ilja dø ʒuʀ
Prestalo to fungovať.
Ça ne marche plus.
sa nə maʀʃ ply
Nič som s tým nerobil.
Je n'ai rien fait avec ça.
ʒə ne ʀjε̃ fε avεk sa
Len som to chcel zapnúť.
J'ai juste essayé de l'allumer.
ʒe ʒyst eseje də lalyme
Postupoval som podľa návodu.
J'ai suivi le mode d'emploi.
ʒe sɥivi lə mɔd dɑ̃plwa
V škatuli nebol žiadny návod/manuál.
Le mode d'emploi n'était pas dans la boîte.
lə mɔd dɑ̃plwa netε pɑ dɑ̃ la bwat
Zdá sa, že v tom balení niečo chýba.
Il paraît qu'il y manque quelque chose dans le paquet.
il paʀε kil i mɑ̃k kεlk(ə) ʃoz dɑ̃ lə pakε
Je to skazené.
C'est mauvais.
se mɔvε
Švy sa párajú.
Les coutures se défont.
le kutyʀ sə defɔ̃
Mal som to na sebe len raz.
Je ne l'ai mis qu'une seule fois.
ʒə nə le mi kyn sœl fwa
Tu je účet/účtenka.
Voici le ticket de caisse.
vwasi lə tikε də kεs
Ako dlho potrvá vybavenie reklamácie?
Combien de temps prend le règlement de la réclamation ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ lə ʀεgləmɑ̃ də la ʀeklɑmasjɔ̃ ?
Môžete mi potom dať vedieť e-mailom/SMS-kou?
Vous pouvez me prévenir par mail/SMS ?
vu puve mə pʀev(ə)niʀ paʀ mεl/esemes ?
Vašu/Moju reklamáciu uznali.
On a donné suite à votre/ma réclamation.
ɔ̃na dɔne sɥit a vɔtʀ/ma ʀeklɑmasjɔ̃
Vaša reklamácia bola zamietnutá.
Votre réclamation a été rejetée.
vɔtʀ ʀeklɑmasjɔ̃ a ete ʀ(ə)ʒəte
Prečo moju reklamáciu zamietli?
Pour quelle raison ma réclamation a été rejetée ?
puʀ kεl ʀεzɔ̃ ma ʀeklɑmasjɔ̃ a ete ʀ(ə)ʒəte ?
Môžete mi to vymeniť?
Vous pouvez me l'échanger ?
vu puve mə leʃɑ̃ʒe ?
Žiadam vrátenie peňazí.
Je veux être remboursé.
ʒə vø εtʀ ʀɑ̃buʀse
Zavolajte mi vedúceho.
Je veux parler au responsable.
ʒə vø paʀle o ʀεspɔ̃sabl