Prvá pomoc

Prvá pomoc

Premiers secours
Potrebujeme lekára.
On a besoin d'un médecin.
ɔ̃na bəzwε̃ dœ̃ med(ə)sε̃
Pošlite záchranku na...
Envoyez une ambulance à...
ɑ̃vwaje yn ɑ̃bylɑ̃s a
Kde je najbližšia nemocnica/lekáreň?
Où est l'hôpital le/la pharmacie la plus proche ?
u ε lɔpital lə/la faʀmasi la ply pʀɔʃ ?
Pichla ma osa.
Je me suis fait piquer par une guêpe.
ʒə mə sɥi fε pike paʀ yn gεp
Mám alergiu na...
Je suis allergique à...
ʒə sɥi alεʀʒik a
Uštipol ma nejaký hmyz.
Je me suis fait piquer par un insecte.
ʒə mə sɥi fε pike paʀ œ̃nε̃sεkt
Uhryzol ho had.
Il s'est fait mordre par un serpent.
il se fε mɔʀdʀ paʀ œ̃ sεʀpɑ̃
Pohrýzol ma pes.
Je me suis fait mordre par un chien.
ʒə mə sɥi fε mɔʀdʀ paʀ œ̃ ʃjε̃
Zrazilo ho auto.
Il s'est fait renverser par une voiture.
il se fε ʀɑ̃vεʀse paʀ yn vwatyʀ
Je v bezvedomí.
Il est inconscient.
il ε ε̃kɔ̃sjɑ̃
Nedýcha.
Il ne respire pas.
il nə ʀεspiʀ pɑ
Silno krváca.
Il saigne abondamment.
il sεɲ abɔ̃damɑ̃
Potrebujem svoj liek.
J'ai besoin de mon médicament.
ʒe bəzwε̃ də mɔ̃ medikamɑ̃
Neberiem žiadne lieky.
Je ne prends pas de médicaments.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də medikamɑ̃
Má cukrovku.
Il est diabétique.
il ε djabetik
Je mi zima/horúco.
J'ai froid/chaud.
ʒe fʀwa/ʃo
Musím (ísť) do nemocnice?
Je dois aller à l'hôpital ?
ʒə dwa ale a lɔpital ?
Je to vážne?
C'est grave ?
se gʀav ?
Vôbec sa to nezlepšuje.
Il n'y a aucune amélioration.
ilnja okyn ameljɔʀasjɔ̃
Už je to lepšie.
Ça va déjà mieux.
sa va deʒa mjø
Môžem už ísť?
Je peux m'en aller ?
ʒə pø mɑ̃nale ?

U lekára

Chez le médecin
Nie je mi dobre.
Je ne me sens pas bien.
ʒə nə mə sɑ̃pɑ bjε̃
Je mi zle od žalúdka.
J'ai mal au cœur.
ʒe mal o kœʀ
Točí sa mi hlava.
La tête me tourne.
la tεt mə tuʀn
Bolí ma hlava/brucho.
J'ai mal à la tête/au ventre.
ʒe mal a la tεt/o vɑ̃tʀ
Mám hnačku/zápchu.
J'ai la diarrhée/Je suis constipé.
ʒe la djaʀe/ʒə sɥi kɔ̃stipe
Mám niečo s nohou.
J'ai un problème au pied/avec la jambe.
ʒe œ̃ pʀɔblεm o pje/avεk la ʒɑ̃b
Vyvrtol som si členok.
Je me suis tordu la cheville.
ʒə mə sɥi tɔʀdy la ʃ(ə)vij
Nemôžem chodiť.
Je ne peux pas marcher.
ʒə nə pø pɑ maʀʃe
Nemôžem pohnúť rukou.
Je ne peux pas bouger le bras.
ʒə nə pø pɑ buʒe lə bʀɑ
Porezal som sa do prsta.
Je me suis coupé au doigt.
ʒə mə sɥi kupe o dwa
Obaril som si ruku.
Je me suis brûlé la main.
ʒə mə sɥi bʀyle la mε̃
Hrozne to bolí.
Ça fait terriblement mal.
sa fε teʀibləmɑ̃ mal
Mám bolesti.
J'ai mal.
ʒe mal
Môžem dostať niečo proti bolesti?
Je peux avoir quelque chose contre la douleur ?
ʒə pø avwaʀ kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ la dulœʀ ?
Zle vidím.
Je vois mal.
ʒə vwa mal
Netrávi mi.
Ma digestion est difficile.
ma diʒεstjɔ̃ ε difisil
Páli ma záha.
J'ai des aigreurs.
ʒe dezεgʀœʀ
Nechutí mi.
J'ai perdu l'appétit.
ʒe pεʀdy lapeti
Vracal som.
J'ai vomi.
ʒe vɔmi
Zjedol som niečo zlé.
J'ai mangé quelque chose de mauvais.
ʒe mɑ̃ʒe kεlk(ə) ʃoz də mɔvε
Bolí ma hrdlo.
J'ai mal à la gorge.
ʒe mal a la gɔʀʒ
Bolí ma na hrudi.
J'ai mal à la poitrine.
ʒe mal a la pwatʀin
Bolí ma zub.
J'ai mal aux dents.
ʒe mal o dɑ̃
Hrozne ma bolí chrbát.
J'ai très mal au dos.
ʒe tʀε mal o do
Pália ma oči.
J'ai les yeux qui brûlent.
ʒe lezjø ki bʀyl
Pichá ma v uchu.
J'ai des picotements dans l'oreille.
ʒe de pikɔtmɑ̃ dɑ̃ lɔʀεj
Mám silný kašeľ.
Je tousse beaucoup.
ʒə tus boku
Ťažko sa mi dýcha.
J'ai du mal à respirer.
ʒe dy mal a ʀεspiʀe
Cítim sa slabý.
Je me sens faible.
ʒə mə sɑ̃fεbl
Nemôžem spať.
Je ne peux pas dormir.
ʒə nə pø pɑ dɔʀmiʀ
Urobila sa mi vyrážka.
J'ai une éruption de boutons.
ʒe yn eʀypsjɔ̃ də butɔ̃
Strašne to svrbí.
Ça démange terriblement.
sa demɑ̃ʒ teʀibləmɑ̃
Už to trvá tri dni.
Ça dure depuis trois jours.
sa dyʀ dəpɥi tʀwɑ ʒuʀ
Ako sa vám to stalo?
Ça vous est arrivé comment ?
sa vuzεtaʀive kɔmɑ̃ ?
Začalo to z ničoho nič (včera večer).
Ça a commencé tout d'un coup (hier soir).
sa a kɔmɑ̃se tu dœ̃ ku (jεʀ swaʀ)
Nikdy som nemal podobné ťažkosti.
Je n'ai jamais eu de problèmes pareils.
ʒə ne ʒamε y də pʀɔblεm paʀεj
Čo mi/jej/mu je?
Qu'est-ce que j'ai/qu'elle a/qu'il a ?
kεs kə ʒe/kεl a/kil a ?
Je to niečo vážne?
C'est grave ?
se gʀav ?
Je to nákazlivé?
C'est contagieux ?
se kɔ̃taʒjø ?
Ako dlho bude trvať liečba?
Quelle sera la durée du traitement ?
kεl s(ə)ʀa la dyʀe dy tʀεtmɑ̃ ?
Potrebujem predpis na toto.
J'ai besoin d'une ordonnance pour ça.
ʒe bəzwε̃ dyn ɔʀdɔnɑ̃s puʀ sa
Potrebujem nové okuliare.
J'ai besoin de nouvelles lunettes.
ʒe bəzwε̃ də nuvεl lynεt
Komu môžeme podať informácie?
Qui peut être informé ?
ki pø εtʀ ε̃fɔʀme ?
Môžete, prosím, informovať mojich príbuzných?
Pouvez-vous avertir mes proches ?
puvevu avεʀtiʀ me pʀɔʃ ?
Môžete mi nadiktovať kontakt na vašich príbuzných?
Vous pouvez me donner les coordonnées de vos proches ?
vu puve mə dɔne le kɔɔʀdɔne də vo pʀɔʃ ?
Podpíšte informovaný súhlas, prosím.
Signez le consentement éclairé, s'il vous plaît.
siɲe lə kɔ̃sɑ̃tmɑ̃ ekleʀeˌ sil vu plε
Máte v rodine nejaké chronické choroby?
Il y a des maladies chroniques dans votre famille ?
ilja de maladi kʀɔnik dɑ̃ vɔtʀ famij ?
Moja matka zomrela na rakovinu/infarkt/mŕtvicu.
Ma mère est morte d'un cancer/d'une crise cardiaque/d'une congestion cérébrale.
ma mεʀ ε mɔʀt dœ̃ kɑ̃sεʀ/dyn kʀiz kaʀdjak/dyn kɔ̃ʒεstjɔ̃ seʀebʀal
Aké vyšetrenia budem potrebovať?
Quels examens il me faudra (passer) ?
kεlzεgzamε̃ il mə fodʀa (pɑse) ?
Je toto vyšetrenie v mojom prípade nutné?
Cet examen est nécessaire dans mon cas ?
sεt εgzamε̃ ε nesesεʀ dɑ̃ mɔ̃ kɑ ?
Kde podstúpim toto vyšetrenie?
Cet examen, je vais le passer où ?
sεt εgzamε̃ˌ ʒə vε lə pɑse u ?
Kedy sa dozviem výsledky testov?
Je saurai les résultats quand ?
ʒə sɔʀe le ʀezylta kɑ̃ ?
Koľko to bude stáť?
Quel en sera le prix ?, Ça va coûter combien ?
kεl ɑ̃ s(ə)ʀa lə pʀi ?ˌ sa va kute kɔ̃bjε̃ ?
Som poistený.
J'ai une assurance maladie.
ʒe yn asyʀɑ̃s maladi
Čo to pre mňa znamená?
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?
kεs kə sa vø diʀ puʀ mwa ?
Akú má prognózu?
Quel est son pronostic ?
kεl ε sɔ̃ pʀɔnɔstik ?
Aké sú možnosti liečby?
Quels sont les traitements possibles ?
kεl sɔ̃ le tʀεtmɑ̃ pɔsibl ?
Ako dlho mám užívať ten liek?
Je dois prendre le médicament pendant combien de temps ?
ʒə dwa pʀɑ̃dʀ lə medikamɑ̃ pɑ̃dɑ̃ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
(Ako dlho) musím zostať v nemocnici?
Il me faut rester à l'hôpital (combien de temps) ?
il mə fo ʀεste a lɔpital (kɔ̃bjε̃ də tɑ̃) ?
Kedy ma prepustíte?
Vous me laissez sortir quand ?
vu mə lese sɔʀtiʀ kɑ̃ ?
Chcel by som podpísať reverz.
J'aimerais signer une décharge (de responsabilité).
ʒεmʀε siɲe yn deʃaʀʒ (də ʀεspɔ̃sabilite)
Sú tu povolené návštevy?
Les visites sont autorisées ici ?
le vizit sɔ̃tɔtɔʀize isi ?
Chcel by som hovoriť s lekárom/so špecialistom.
J'aimerais parler à un médecin/spécialiste.
ʒεmʀε paʀle a œ̃ med(ə)sε̃/spesjalist
Aké sú ďalšie kroky?
Quelles sont les démarches à faire ?
kεl sɔ̃ le demaʀʃ a fεʀ ?
Ako často musím chodiť na kontrolu?
Je dois venir pour la visite de contrôle combien de fois ?
ʒə dwa v(ə)niʀ puʀ la vizit də kɔ̃tʀol kɔ̃bjε̃ də fwa ?
Prišli sme na návštevu za pánom...
On est venu rendre visite à Monsieur ...
ɔ̃nε v(ə)ny ʀɑ̃dʀ vizit a məsjø
Prišla som po jeho osobné veci.
Je suis venue récupérer ses objets personnels.
ʒə sɥi v(ə)ny ʀekypeʀe sezɔbʒε pεʀsɔnεl
Kto mi pomôže s vybavením formalít týkajúcich sa poistenia/úmrtia?
Qui peut m'aider à régler les formalités de l'assurance/du décès ?
ki pø mede a ʀegle le fɔʀmalite də lasyʀɑ̃s/dy desε ?

V lekárni

À la pharmacie
Potrebujem tento liek.
J'ai besoin de ce médicament.
ʒe bəzwε̃ də sə medikamɑ̃
Potrebujem recept?
Il me faut une ordonnance ?
il mə fo yn ɔʀdɔnɑ̃s ?
Nemáte niečo podobné?
Avez-vous quelque chose de semblable ?
avevu kεlk(ə) ʃoz də sɑ̃blabl ?
Nie je to veľmi silné?
Ce n'est pas trop fort ?
sə nε pɑ tʀo fɔʀ ?
Potrebujem niečo proti morskej chorobe.
J'ai besoin de quelque chose contre le mal de mer.
ʒe bəzwε̃ də kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də mεʀ
nejaké tabletky na spanie
un somnifère
œ̃ sɔmnifεʀ
niečo proti hnačke
quelque chose contre la diarrhée
kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ la djaʀe
tabletky proti nevoľnosti pri cestovaní
des cachets contre le mal des transports
de kaʃε kɔ̃tʀ lə mal de tʀɑ̃spɔʀ
niečo proti bolesti
quelque chose contre la douleur
kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ la dulœʀ
voľnopredajný liek
un médicament en vente libre
œ̃ medikamɑ̃ ɑ̃ vɑ̃t libʀ
Ako to mám užívať?
Ça se prend comment ?
sa sə pʀɑ̃ kɔmɑ̃ ?
Kedy to mám brať?
Je dois en prendre quand ?
ʒə dwa ɑ̃ pʀɑ̃dʀ kɑ̃ ?
Môžem brať viac naraz?
Je peux en prendre plusieurs en même temps ?
ʒə pø ɑ̃ pʀɑ̃dʀ plyzjœʀ ɑ̃ mεm tɑ̃ ?
Môžem to kombinovať s...?
Je peux en prendre en combinaison avec... ?
ʒə pø ɑ̃ pʀɑ̃dʀ ɑ̃ kɔ̃binεzɔ̃ avεk... ?
Nekombinujte s inými liekmi.
Ne pas prendre en combinaison avec d'autres médicaments.
nə pɑ pʀɑ̃dʀ ɑ̃ kɔ̃binεzɔ̃ avεk dotʀ medikamɑ̃
Čo je účinná látka tohto lieku?
Quel est le principe actif de ce médicament ?
kεl ε lə pʀε̃sip aktif də sə medikamɑ̃ ?
Má to nejaké vedľajšie účinky?
Il y a des effets secondaires ?
ilja dezefε s(ə)gɔ̃dεʀ ?
Môžete mi predať generikum?
Vous pouvez me donner un générique ?
vu puve mə dɔne œ̃ ʒeneʀik ?
Na čo by som si mal dávať pozor, keď to budem brať?
À quoi devrais-je faire attention en en prenant ?
a kwa dəvʀεʒə fεʀ atɑ̃sjɔ̃ ɑ̃nɑ̃ pʀənɑ̃ ?
Hradí to poisťovňa?
C'est couvert par l'assurance ?
se kuvεʀ paʀ lasyʀɑ̃s ?
Platí sa tu za recept?
On paye pour une ordonnance ?
ɔ̃ pεj puʀ yn ɔʀdɔnɑ̃s ?