Nápoje

Nápoje

Boissons

Alkoholické nápoje

Boissons alcooliques
pivo
bière
bjεʀ
svetlé pivo
bière blonde
bjεʀ blɔ̃d
tmavé pivo
bière brune
bjεʀ bʀyn
rezané pivo
mélange de bière blonde et brune
melɑ̃ʒ də bjεʀ blɔ̃d e bʀyn
čapované pivo
bière (à la) pression
bjεʀ (a la) pʀesjɔ̃
fľaškové pivo
bière (en) bouteille
bjεʀ (ɑ̃) butεj
pivo v plechovke
bière en canette
bjεʀ ɑ̃ kanεt
plzeň
pilsner
pilsnεʀ
víno
vin
vε̃
červené víno
vin rouge
vε̃ ʀuʒ
biele víno
vin blanc
vε̃ blɑ̃
ružové víno
rosé
ʀoze
suché/sladké víno
vin sec/doux
vε̃ sεk/du
stolové víno
vin de table
vε̃ də tabl
vínny strek
vin coupé
vε̃ kupe
varené víno
vin chaud
vε̃ ʃo
šumivé víno
(vin) mousseux
(vε̃) musø
šampanské
champagne
ʃɑ̃paɲ
vermút
vermouth
vεʀmut
cider (nízkoalkoholický jablčný mušt)
cidre
sidʀ
aperitív
apéritif
apeʀitif
tvrdý alkohol
spiritueux
spiʀitɥø
likér
liqueur
likœʀ
whisky
whiskey
wiskε
vodka
vodka
vɔdka
džin
gin
dʒin
koňak
cognac
kɔɲak
vaječný koňak
lait de poule (alcoolisé)
lε də pul (alkɔlize)
grog
grog
gʀɔg
pálenka
eau de vie
o də vi
pohár
verre
vεʀ
poldeci
verre
vεʀ

Nealkoholické nápoje

Boissons sans alcool
voda
eau
o
perlivá/neperlivá voda
eau gazeuse/plate
o gɑzøz/plat
minerálna voda, minerálka
eau minérale
o mineʀal
džús
jus de fruits
ʒy də fʀɥi
pomarančový džús
jus d'orange
ʒy dɔʀɑ̃ʒ
jablkový džús
jus de pomme
ʒy də pɔm
ananásový džús
jus d'ananas
ʒy danana
džús z čiernych ríbezlí
jus de cassis
ʒy də kasis
paradajkový džús
jus de tomate
ʒy də tɔmat
jablkový mušt
moût de pomme
mu də pɔm
limonáda
soda, boisson gazeuse, (CaF) liqueur (douce)
sɔdaˌ bwasɔ̃ gɑzøzˌ likœʀ (dus)
sóda
soda
sɔda
tonik
tonic
tɔnik
nealkoholické pivo
bière sans alcool
bjεʀ sɑ̃zalkɔl
zázvorová limonáda
ginger ale
dʒindʒʀ εl
ľadový čaj
thé glacé
te glase
ľadová káva
café glacé
kafe glase
mliečny koktail
milk-shake
milkʃεk
mlieko
lait
nízkotučné mlieko
lait écrémé
lε ekʀeme
polotučné mlieko
lait demi-écrémé
lε d(ə)miekʀeme
plnotučné mlieko
lait entier
lε ɑ̃tje

Teplé nápoje

Boissons chaudes
čaj
thé
te
čierny/zelený čaj
thé noir/vert
te nwaʀ/vεʀ
ovocný čaj
thé aux fruits
te o fʀɥi
bylinkový čaj
tisane
tizan
čaj s mliekom
thé au lait
te o lε
čaj s citrónom
thé au citron
te o sitʀɔ̃
aromatizovaný čaj
thé aromatisé
te aʀɔmatize
káva
café
kafe
čierna káva
café noir
kafe nwaʀ
káva s mliekom
café au lait
kafe o lε
viedenská káva
café viennois
kafe vjenwa
turecká káva
café turc
kafe tyʀk
instantná káva
café soluble
kafe sɔlybl
kapučíno
cappuccino
kaputʃino
espres(s)o
expresso
εkspʀeso
kakao
cacao
kakao
horúca čokoláda
chocolat chaud
ʃɔkɔla ʃo