Ideme na hokej

Ideme na hokej

À un match de hockey
Nechceš ísť na hokej?
Tu veux aller à un match de hockey ?
ty vø ale a œ̃ matʃ də ˈɔkε ?
Máš lístky?
Tu as des tickets ?
ty ɑ de tikε ?
Mal si ich kúpiť v predpredaji.
Tu aurais du les acheter en avance.
ty oʀε dy lezaʃ(ə)te ɑ̃navɑ̃s
Kúpime si ich na štadióne.
On va les acheter au stade.
ɔ̃ va lezaʃ(ə)te o stad
Ako sa dostaneme k zimnému štadiónu?
Comment faire pour aller au stade ?
kɔmɑ̃ fεʀ puʀ ale o stad ?
Kto hrá dnes večer?
Qui joue ce soir ?
ki ʒu sə swaʀ ?
Komu fandíš?
Tu es le supporter de qui ?
ty e lə sypɔʀter də ki ?
Budem fandiť hosťujúcemu tímu.
Je vais supporter les visiteurs.
ʒə vε sypɔʀter le vizitœʀ
Dúfam, že nebude vypredané.
J'espère que ce n'est pas complet.
ʒεspeʀ kə sə nε pɑ kɔ̃plε
Dajte mi dva lístky za bránu.
Deux places derrière le but, s'il vous plaît.
dø plas dεʀjεʀ lə by(t)ˌ sil vu plε
Zápas sa začína o päť minút.
Le match commence dans cinq minutes.
lə matʃ kɔmɑ̃s dɑ̃ sε̃k minyt
Zápas sa už začal.
Le match a déjà commencé.
lə matʃ a deʒa kɔmɑ̃se
Aký je stav?
Quel est le score ?
kεl ε lə skɔʀ ?
Kto vedie?
Quelle équipe mène ?
kεl ekip mεn ?
Zatiaľ nepadol žiaden gól.
Aucun but pour le moment., Pour l'instant, c'est un match nul.
okœ̃ by(t) puʀ lə mɔmɑ̃ˌ puʀ lε̃stɑ̃ˌ setœ̃ matʃ nyl
Práve sme dostali gól.
On vient d'encaisser un but.
ɔ̃ vjε̃ dɑ̃kese œ̃ by(t)
Kto dal gól?
Qui a marqué le but ?
ki a maʀke lə by(t) ?
Po prvej tretine prehrávame o dva góly.
Nous perdons de deux buts après la première période.
nu pεʀdɔ̃ də dø by(t) apʀε la pʀəmjεʀ peʀjɔd
To bol skvelý zákrok!
Superbe arrêt !
sypεʀb aʀε !
Cez prestávku si môžeme dať pivo.
On peux prendre une bière pendant la pause.
ɔ̃ pø pʀɑ̃dʀ yn bjεʀ pɑ̃dɑ̃ la poz
Dali sme gól v oslabení.
On a marqué un but en désavantage numérique.
ɔ̃na maʀke œ̃ by(t) ɑ̃ dezavɑ̃taʒ nymeʀik
Musíme viac povzbudzovať.
Il faut encourager plus.
il fo ɑ̃kuʀaʒe plys
Do toho!
Allez !
ale !
Poďme!, To je ono!
Vas-y mon petit !, Bravo !
vazi mɔ̃ p(ə)ti !ˌ bʀavo !
Strieľaj!
Tire !, Shoote !
tiʀ !ˌ ʃut !
Tak sme zasa prehrali.
On a perdu de nouveau.
ɔ̃na pεʀdy də nuvo
Nebol to veľmi zaujímavý zápas.
Ce n'était pas un match très intéressant.
sə netε pɑ œ̃ matʃ tʀεzε̃teʀesɑ̃
ľadový hokej
hockey sur glace
ˈɔkε syʀ glas
(zimný) štadión
stade
stad
klzisko
patinoire
patinwaʀ
mantinel
bande
bɑ̃d
brána
but
by(t)
bránkovisko
zone de but
zon də by(t)
striedačka
banc des joueurs
bɑ̃ de ʒwœʀ
trestná lavica
banc des pénalités
bɑ̃ de penalite
hokejka
crosse, bâton
kʀɔsˌ bɑtɔ̃
puk
palet
palε
dres
maillot
majo
gól
but
by(t)
faul
faute
fot
vhadzovanie
remise en jeu
ʀ(ə)miz ɑ̃ ʒø
remíza
match nul
matʃ nyl
tretina
période
peʀjɔd
prestávka
pause
poz
rolba (na ľad)
surfaceuse à glace
syʀfasøz a glas