Na polícii

Na polícii

Au poste de police
Kde je najbližšia policajná stanica?
Où est le poste de police le plus proche ?
u ε lə pɔst də pɔlis lə ply pʀɔʃ ?
Môžete ma zaviesť na políciu?
Vous pouvez me conduire au poste de police ?
vu puve mə kɔ̃dɥiʀ o pɔst də pɔlis ?
Chcel by som oznámiť krádež/stratu čoho/prepadnutie/únos.
Je voudrais signaler le vol/la perte de qqch/une attaque/un enlèvement.
ʒə vudʀε siɲale lə vɔl/la pεʀt /yn atak/œ̃nɑ̃lεvmɑ̃
Chcem nahlásiť nezvestnú osobu.
Je veux signaler une personne disparue.
ʒə vø siɲale yn pεʀsɔn dispaʀy
Nemám so sebou žiadne doklady.
Je n'ai pas de pièce d'identité sur moi.
ʒə ne pɑ də pjεs didɑ̃tite syʀ mwa
Ukradli nám auto aj so všetkými vecami a dokladmi.
On nous a volé la voiture avec toutes les affaires et tous les papiers.
ɔ̃ nuza vɔle la vwatyʀ avεk tut lezafεʀ e tule papje
Vykradli nám izbu/byt.
Notre chambre/appartement a été cambriolé(e).
nɔtʀ ʃɑ̃bʀ/apaʀtəmɑ̃ a ete kɑ̃bʀijɔle
V metre ma okradli.
Je me suis fait voler dans le métro.
ʒə mə sɥi fε vɔle dɑ̃ lə metʀo
Prepadli ma dvaja muži.
Je me suis fait attaquer par deux hommes.
ʒə mə sɥi fε atake paʀ døzɔm
Napadli ma. Len som sa bránil.
On m'a attaqué. C'était de l'autodéfense.
ɔ̃ ma atake setε də lotodefɑ̃s
Boli ozbrojení pištoľou/nožom.
Ils étaient armés d'un pistolet/couteau
ilzetε aʀme dœ̃ pistɔlε/kuto
Neviem presne, ako vyzerali.
Je ne sais pas exactement comment ils étaient.
ʒə nə sε pɑ εgzaktəmɑ̃ kɔmɑ̃ ilzetε
Keby som ich videl, spoznal by som ich.
Je saurais les reconnaître, si je les voyais.
ʒə sɔʀε le ʀ(ə)kɔnεtʀˌ si ʒə le vwajε
Môjho manžela zbili.
Mon mari s'est fait battre/agresser.
mɔ̃ maʀi se fε batʀ/agʀese
Znásilnili ma.
J'ai été violée., Je me suis fait violer.
ʒe ete vjɔleˌ ʒə mə sɥi fε vjɔle
Obťažuje ma jeden muž.
Un homme me harcèle.
œ̃nɔm mə ˈaʀsεl
Potrebujem pomoc/ochranu.
J'ai besoin d'aide/de protection.
ʒe bəzwε̃ dεd/də pʀɔtεksjɔ̃
Bol som svedkom nehody/vraždy.
J'ai été témoin d'un accident/d'un meurtre.
ʒe ete temwε̃ dœ̃ aksidɑ̃/dœ̃ mœʀtʀ
Moja manželka sa stratila.
Ma femme a disparu.
ma fam a dispaʀy
Uniesli nám dieťa.
Notre enfant a été kidnappé.
nɔtʀ ɑ̃fɑ̃ a ete kidnape
Stratilo sa nám dieťa.
Notre enfant a disparu.
nɔtʀ ɑ̃fɑ̃ a dispaʀy
Predvolali ma na výsluch.
J'ai été convoqué pour interrogatoire.
ʒe ete kɔ̃vɔke puʀ ε̃teʀɔgatwaʀ
Chcem podať trestné oznámenie.
Je veux déposer une plainte.
ʒə vø depoze yn plε̃t
Chcem informovať o mojom zadržaní rodinu.
Je veux informer ma famille de mon arrestation.
ʒə vø ε̃fɔʀme ma famij də mɔnaʀεstasjɔ̃
Môžete, prosím, kontaktovať slovenskú ambasádu a povedať im, čo sa stalo?
Vous pouvez contacter l'ambassade slovaque pour leur dire ce qui s'est passé ?
vu puve kɔ̃takte lɑ̃basad slɔvak puʀ lœʀ diʀ sə ki se pɑse ?
Nebudem odpovedať na žiadne otázky.
Je ne vais répondre à aucune question.
ʒə nə vε ʀepɔ̃dʀ a okyn kεstjɔ̃
Chcem hovoriť so svojím právnikom.
Je veux parler à mon avocat.
ʒə vø paʀle a mɔnavɔka
Požadujem/Potrebujem tlmočníka.
Je veux un interprète./J'ai besoin d'un interprète.
ʒə vø œ̃nε̃tεʀpʀεt/ʒe bəzwε̃ dœ̃nε̃tεʀpʀεt
Môžete mi, prosím, zložiť tie putá?
Vous pouvez m'enlever ces menottes, s'il vous plaît ?
vu puve mɑ̃l(ə)ve se mənɔtˌ sil vu plε ?
(Prečo) Som zatknutý?
Je suis arrêté (pourquoi) ?
ʒə sɥi aʀete (puʀkwa) ?
Z čoho ma chcete obviniť?
Je suis accusé de quoi ?
ʒə sɥi akyze də kwa ?
Nemám s tým nič spoločné.
Je n'y suis pour rien.
ʒə ni sɥi puʀ ʀjε̃
Nič si nepamätám.
Je ne me souviens de rien.
ʒə nə mə suvjε̃ də ʀjε̃
Nič som nevidel.
Je n'ai rien vu.
ʒə ne ʀjε̃ vy
Toho človeka (vôbec) nepoznám.
Je ne connais pas (du tout) cette personne.
ʒə nə kɔnε pɑ (dy tu) sεt pεʀsɔn
Bola to nehoda.
C'était un accident.
setε œ̃naksidɑ̃
Chcel som len pomôcť.
Je ne voulais qu'aider.
ʒə nə vulε kede
Nič protizákonné som neurobil.
Je n'ai rien fait d'illégal.
ʒə ne ʀjε̃ fε di(l)legal
Aké máte proti mne dôkazy?
Quelles preuves avez-vous contre moi ?
kεl pʀœv avevu kɔ̃tʀ mwa ?
Niekto mi to musel (pod)strčiť do tašky/vrecka.
Quelqu'un a dû me le mettre/refiler dans le sac/la poche.
kεlkœ̃ a dy mə lə mεtʀ/ʀ(ə)file dɑ̃ lə sak/la pɔʃ
Nevedel som, že je to protizákonné.
Je ne savais pas que c'était illégal.
ʒə nə savε pɑ kə setε illegal
Nič som nepil.
Je n'ai rien bu.
ʒə ne ʀjε̃ by
Neberiem (žiadne) drogy.
Je ne prends pas de drogues.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də dʀɔg
Mal som len jedno pivo.
Je n'ai bu qu'une (seule) bière.
ʒə ne by kyn (sœl) bjεʀ
Ako dlho ma tu budete držať?
Vous allez me retenir ici combien de temps ?
vuzale mə ʀ(ə)təniʀ isi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Mám právo na jeden telefonát.
J'ai droit à un appel (téléphonique).
ʒe dʀwa a œ̃napεl (telefɔnik)
Na to(to) nemáte právo!
Vous n'en avez pas le droit., Vous n'avez pas le droit de faire ça.
vu nɑ̃nave pɑ lə dʀwaˌ vu nave pɑ lə dʀwa də fεʀ sa
Nemohli by ste ma prepustiť na kauciu?
Vous ne pourriez pas me libérer sous caution ?
vu nə puʀje pɑ mə libeʀe su kosjɔ̃ ?
Aká vysoká by bola kaucia?
Quel serait le montant de la caution ?
kεl s(ə)ʀε lə mɔ̃tɑ̃ də la kosjɔ̃ ?
Môžem hovoriť s vaším nadriadeným?
Je peux parler à votre supérieur ?
ʒə pø paʀle a vɔtʀ sypeʀjœʀ ?
Budem sa sťažovať!
Je vais porter plainte !
ʒə vε pɔʀte plε̃t !
Môžem už ísť?
Je peux m'en aller maintenant ?
ʒə pø mɑ̃nale mε̃t(ə)nɑ̃ ?