Potápanie

Potápanie

Plongée
Chcel by som si vyskúšať potápanie v mori.
J'aimerais essayer la plongée sous-marine.
ʒεmʀε eseje la plɔ̃ʒe sumaʀin
Je tu nejaká škola potápania?
Il y a une école de plongée par ici ?
ilja yn ekɔl də plɔ̃ʒe paʀ isi ?
Chcel by som absolvovať kurz potápania s prístrojom.
J'aimerais prendre des leçons de plongée avec bouteilles.
ʒεmʀε pʀɑ̃dʀ de l(ə)sɔ̃ də plɔ̃ʒe avεk butεj
Koľko to bude stáť?
Ça va me coûter combien ?
sa va mə kute kɔ̃bjε̃ ?
Koľko trvá ten kurz?
Combien de temps prend le cours ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ lə kuʀ ?
Budem musieť podstúpiť tréning v bazéne?
Je serai obligé de passer des leçons pratiques en piscine ?
ʒə s(ə)ʀe ɔbliʒe də pɑse de l(ə)sɔ̃ pʀatik ɑ̃ pisin ?
Kedy sa začneme potápať na otvorenom mori?
Quand est-ce qu'on commence à plonger en mer ouverte ?
kɑ̃ εs kɔ̃ kɔmɑ̃s a plɔ̃ʒe ɑ̃ mεʀ uvεʀt ?
Nie som úplný začiatočník.
Je ne suis pas vraiment un débutant.
ʒə nə sɥi pɑ vʀεmɑ̃ œ̃ debytɑ̃
Viackrát som šnorchloval.
J'ai fait de la plongée avec tuba.
ʒe fε də la plɔ̃ʒe avεk tyba
Na ako dlho dokážete zadržať dych?
Combien de temps êtes-vous capable de retenir votre souffle ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εtvu kapabl də ʀ(ə)təniʀ vɔtʀ sufl ?
Požičiavate potápačské vybavenie?
Vous louez l'équipement de plongée ?
vu lwe lekipmɑ̃ də plɔ̃ʒe ?
Pomôžete mi obliecť si ten neoprén?
Pouvez-vous m'aider à mettre la combinaison ?
puvevu mede a mεtʀ la kɔ̃binεzɔ̃ ?
Ako sa to zapína?
Ça se ferme comment ?
sa sə fεʀm kɔmɑ̃ ?
Tie plutvy sú mi malé/veľké.
Ces palmes sont trop petites/grandes pour moi.
se palm sɔ̃ tʀo p(ə)tit/gʀɑ̃d puʀ mwa
Tie (potápačské) okuliare mi nesedia.
Ces lunettes (de plongée) ne me vont pas bien.
se lynεt (də plɔ̃ʒe) nə mə vɔ̃ pɑ bjε̃
Budeme sa potápať z lode?
On va faire de la plongée en bateau ?
ɔ̃ va fεʀ də la plɔ̃ʒe ɑ̃ bato ?
Môže sa tu loviť harpúnou?
On peut pêcher au harpon ici ?
ɔ̃ pø peʃe o ˈaʀpɔ̃ isi ?
Sú tu nejaké zaujímavé podmorské útesy?
Il y a des récifs intéressants par ici ?
ilja de ʀesif ε̃teʀesɑ̃ paʀ isi ?
Je to tu bezpečné na potápanie?
On peut plonger ici sans risques ?
ɔ̃ pø plɔ̃ʒe isi sɑ̃ ʀisk ?
Ako hlboko sa môžem potápať?
Jusqu'à quelle profondeur peut-on plonger ?
ʒyska kεl pʀɔfɔ̃dœʀ pøtɔ̃ plɔ̃ʒe ?
Aká je maximálna hĺbka ponoru pre rekreačného potápača ako som ja?
Quelle est la profondeur maximale de plongée pour un plongeur de loisir comme moi ?
kεl ε la pʀɔfɔ̃dœʀ maksimal də plɔ̃ʒe puʀ œ̃ plɔ̃ʒœʀ də lwaziʀ kɔm mwa ?
Ako dlho budeme pod vodou?
On va rester sous l'eau combien de temps ?
ɔ̃ va ʀεste su lo kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Ako dlho mi vydrží kyslík?
Combien de temps peut durer ma bouteille ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pø dyʀe ma butεj ?
Čo mám robiť, keby som mal problémy?
Qu'est-ce que je fais si j'ai des problèmes ?
kεs kə ʒə fε si ʒe de pʀɔblεm ?
Vynárajte sa pomaly.
Remontez doucement.
ʀ(ə)mɔ̃te dusmɑ̃
Sú tu žraloky/nejaké nebezpečné ryby?
Il y a des requins/poissons dangereux ?
ilja de ʀəkε̃/pwasɔ̃ dɑ̃ʒʀø ?
Dávajte si pozor na žraloky.
Attention aux requins.
atɑ̃sjɔ̃ o ʀəkε̃
Popŕhlila ma medúza.
Je me suis fait piquer par une méduse.
ʒə mə sɥi fε pike paʀ yn medyz
Oškrel som si ruku o skalu.
Je me suis écorché la main sur un rocher.
ʒə mə sɥi ekɔʀʃe la mε̃ syʀ œ̃ ʀɔʃe
Pomôžete mi von z vody?
Pouvez-vous m'aider à sortir de l'eau ?
puvevu mede a sɔʀtiʀ də lo ?
Môj kamarát je ešte pod vodou.
Mon ami est toujours sous l'eau.
mɔnami ε tuʒuʀ su lo
Môj (dýchací) prístroj nejako nefunguje.
Quelque chose ne va pas avec mon scaphandre autonome.
kεlk(ə) ʃoz nə va pɑ avεk mɔ̃ skafɑ̃dʀ ɔtɔnɔm
Takmer som sa utopil.
J'ai failli me noyer.
ʒe faji mə nwaje
potápanie s prístrojom
plongée (sous-marine) avec bouteilles
plɔ̃ʒe (sumaʀin) avεk butεj
potápanie bez prístroja
plongée (sous-marine) en apnée
plɔ̃ʒe (sumaʀin) ɑ̃ apne
šnorchlovanie
plongée (sous-marine) avec tuba
plɔ̃ʒe (sumaʀin) avεk tyba
voľné potápanie
plongée (sous-marine) autonome
plɔ̃ʒe (sumaʀin) ɔtɔnɔm
šnorchel
tuba
tyba
potápačský dýchací prístroj
scaphandre autonome
skafɑ̃dʀ ɔtɔnɔm
kyslíková bomba
bouteille d'oxygène
butεj dɔksiʒεn
prístroj na opakované dýchanie
recycleur (à circuit fermé)
ʀ(ə)siklœʀ (a siʀkɥi fεʀme)
neoprén
combinaison de plongée
kɔ̃binεzɔ̃ də plɔ̃ʒe
plutvy
palmes
palm
potápačské okuliare
lunettes de plongée
lynεt də plɔ̃ʒe