Flirtovanie

Flirtovanie

Flirt
Ahoj. Môžem si prisadnúť?
Salut. Je peux me mettre à côté de toi ?
saly ʒə pø mə mεtʀ a kote də twa ?
Odkiaľ si?
Tu viens d'où ?
ty vjε̃ du ?
Si tu na dovolenke alebo služobne?
Tu es ici en vacances ou pour affaires ?
ty e isi ɑ̃ vakɑ̃s u puʀ afεʀ ?
Môžem ťa pozvať na drink?
Je peux t'offrir un verre ?
ʒə pø tɔfʀiʀ œ̃ vεʀ ?
Čo piješ?
Qu'est-ce que tu bois ?
kεs kə ty bwɑ ?
Si tu sám/sama?
Tu es venu(e) seul(e) ?
ty e v(ə)ny sœl ?
Páčiš sa mi.
Tu me plais.
ty mə plε
Nezatancujeme si?
Tu veux danser ?
ty vø dɑ̃se ?
Páči sa mi, ako tancuješ.
J'aime bien ta façon de danser.
ʒεm bjε̃ ta fasɔ̃ də dɑ̃se
Snažíš sa ma zbaliť?
Tu essaies de me draguer ?
ty esε də mə dʀage ?
Chodíš teraz s niekým?
Tu sors avec quelqu'un ?
ty sɔʀ avεk kεlkœ̃ ?
Máš chalana/babu?
Tu as un copain/une copine ?
ty ɑ œ̃ kɔpε̃/yn kɔpin ?
Vyzeráš úžasne.
Ça te va super bien.
sa tə va sypεʀ bjε̃
Si super.
Tu es cool.
ty e kul
Máš nádherné oči.
Tu as de beaux yeux.
ty ɑ də bozjø
Si hrozne sexi.
Tu es très sexy.
ty e tʀε sεksi
Nepôjdeme sa na chvíľu prejsť?
Si on allait se promener un peu ?
si ɔ̃nalε sə pʀɔm(ə)ne œ̃ pø ?
Môžem ťa odprevadiť/zaviezť domov?
Je peux te raccompagner/raccompagner en voiture ?
ʒə pø tə ʀakɔ̃paɲe/ʀakɔ̃paɲe ɑ̃ vwatyʀ ?
Môžem ťa pobozkať?
Je peux t'embrasser ?
ʒə pø tɑ̃bʀase ?
Objím ma.
Serre-moi/Prends-moi dans tes bras.
sεʀmwa/pʀɑ̃mwa dɑ̃ te bʀɑ
Nepôjdeme ku mne domov?
On va chez moi ?
ɔ̃ va ʃe mwa ?
Zostaneš na noc?
Tu passes la nuit ici ?
ty pɑs la nɥi isi ?
Chcel by som s tebou stráviť noc.
J'aimerais passer la nuit avec toi.
ʒεmʀε pɑse la nɥi avεk twa
Chcem sa s tebou milovať.
Je veux faire l'amour avec toi.
ʒə vø fεʀ lamuʀ avεk twa
Dnes nie. Možno niekedy inokedy.
Pas ce soir. Peut-être une autre fois.
pɑ sə swaʀ pøtεtʀ yn otʀ fwa
No tak, buď rozumná.
Allons, sois raisonnable.
alɔ̃ˌ swa ʀεzɔnabl
Nemá to zmysel.
Ça ne vaut pas la peine.
sa nə vo pɑ la pεn
Daj mi pokoj!
Laisse-moi tranquille !
lεsmwa tʀɑ̃kil !
Daj tie ruky preč!
Touche pas !
tuʃ pɑ !
Nie som veľmi na známosti na jednu noc.
Les aventures pour une nuit, c'est pas mon trip.
lezavɑ̃tyʀ puʀ yn nɥiˌ se pɑ mɔ̃ tʀip
Máš kondóm?
Tu as une capote ?
ty ɑ yn kapɔt ?
Na toaletách je automat (na kondómy).
Il y a un distributeur (de capotes) aux toilettes.
ilja œ̃ distʀibytœʀ (də kapɔt) o twalεt
Kde si ju zbalil?
Tu l'as draguée où ?
ty lɑ dʀage u ?
Strašne ma priťahuje.
Je suis très attiré(e) par elle/lui., Je craque pour elle/lui.
ʒə sɥi tʀεzatiʀe paʀ εl/lɥiˌ ʒə kʀak puʀ εl/lɥi
Fakt ma rajcuje/vzrušuje.
Elle/Il m'excite trop.
εl/il mεksit tʀo
Už ste sa bozkávali?
Vous vous êtes déjà embrassés ?
vu vuzεt deʒa ɑ̃bʀase ?
Je to pekná divoška.
Elle est bien sauvage au lit.
εl ε bjε̃ sovaʒ o li
Je do teba zamilovaná/úplný blázon.
Elle est (follement) amoureuse de toi.
εl ε (fɔlmɑ̃) amuʀøz də twa
Asi som do nej buchnutý.
(Il) Paraît que je suis tombé croque d'elle.
(il) paʀε kə ʒə sɥi tɔ̃be kʀɔk dεl
Zamiloval som sa do nej.
Je suis tombé amoureux d'elle.
ʒə sɥi tɔ̃be amuʀø dεl
Je mi s tebou fajn.
Je suis bien avec toi.
ʒə sɥi bjε̃navεk twa
Ľúbim ťa.
Je t'aime.
ʒə tεm
Som do teba blázon.
Je suis fou de toi.
ʒə sɥi fu də twa
Stále na teba myslím.
Je pense à toi tout le temps.
ʒə pɑ̃s a twa tu lə tɑ̃
Chýbala si mi.
Tu m'as manqué.
ty mɑ mɑ̃ke
Nemôžem bez teba žiť.
Je ne peux pas vivre sans toi.
ʒə nə pø pɑ vivʀ sɑ̃ twa
Čo robíš zajtra večer?
Tu fais quoi demain soir ?
ty fε kwa d(ə)mε̃ swaʀ ?
Dáš mi svoje telefónne číslo?
Tu me donnes ton numéro ?
ty mə dɔn tɔ̃ nymeʀo ?
Zavolám ti.
Je t'appelle.
ʒə tapεl
flirt
flirt
flœʀt
aférka, ľúbostný pomer
affaire, aventure
afεʀˌ avɑ̃tyʀ
bokovka
aventure extraconjugale
avɑ̃tyʀ εkstʀakɔ̃ʒygal
rande
rencard
ʀɑ̃kaʀ
známosť na jednu noc
aventure pour une nuit
avɑ̃tyʀ puʀ yn nɥi
rýchlovka
coup en vitesse
ku ɑ̃ vitεs
sexuálne obťažovanie
harcèlement sexuel
ˈaʀsεlmɑ̃ sεksɥεl
sexuálne návrhy
propositions sexuelles
pʀɔpozisjɔ̃ sεksɥεl
zvádzanie
séduction
sedyksjɔ̃
zvodca
séducteur
sedyktœʀ
sukničkár
baiseur
bεzœʀ
bozk
baiser, bise
bezeˌ biz
francúzsky bozk
baiser langue en bouche, patin
beze lɑ̃g ɑ̃ buʃˌ patε̃
cucflek
suçon
sysɔ̃
obchytkávanie
pelotage
p(ə)lɔtaʒ
bozkávanie
baisers
beze
maznanie (sa)
caresses
kaʀεs
muckanie (sa)
pelotage
p(ə)lɔtaʒ