Rezervácie

Rezervácie

Réservation
Chcel by som si u vás rezervovať...
Je voudrais réserver...
ʒə vudʀε ʀezεʀve
Máte nejaké voľné izby v termíne...?
Vous avez des chambres libres pour... ?
vuzave de ʃɑ̃bʀ libʀ puʀ... ?
Chcel by som si rezervovať dvojlôžkovú/jednoposteľovú izbu na týždeň od...
Je voudrais réserver une chambre double/individuelle pour la semaine de...
ʒə vudʀε ʀezεʀve yn ʃɑ̃bʀ dubl/ε̃dividɥεl puʀ la s(ə)mεn də
Prijatie objednávky, prosím, potvrďte telefonicky.
Confirmez la réception de la commande par téléphone, s'il vous plaît.
kɔ̃fiʀme la ʀesεpsjɔ̃ də la kɔmɑ̃d paʀ telefɔnˌ sil vu plε
Treba zaplatiť zálohu?
Il faut payer des arrhes ?
il fo peje dezaʀ ?
Je táto suma vratná?
Ce montant est remboursable ?
sə mɔ̃tɑ̃ ε ʀɑ̃buʀsabl ?
Väčšina izieb/hotelov je rezervovaná na mesiac dopredu.
La plupart des chambres/des hôtels sont déjà réservé(e)s un mois à l'avance.
la plypaʀ de ʃɑ̃bʀ/dezɔtεl sɔ̃ deʒa ʀezεʀve- œ̃ mwa a lavɑ̃s
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu...
Si vous voulez changer ou annuler votre réservation...
si vu vule ʃɑ̃ʒe u anyle vɔtʀ ʀezεʀvasjɔ̃
Účtujete si rezervačný poplatok?
Vous demandez des frais de réservation ?
vu d(ə)mɑ̃de de fʀε də ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Dokedy môžem zrušiť rezerváciu (bez poplatku)?
Combien de temps à l'avance est-ce que je peux annuler la réservation (sans frais) ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ a lavɑ̃s εs kə ʒə pø anyle la ʀezεʀvasjɔ̃ (sɑ̃ fʀε) ?
Účtujete si poplatok za zrušenie rezervácie?
Vous facturez des frais d'annulation ?
vu faktyʀe de fʀε danylasjɔ̃ ?
Za zrušenie rezervácie sa účtuje poplatok vo výške...
Les frais d'annulation sont de...
le fʀε danylasjɔ̃ sɔ̃ də
Mám tu rezerváciu na meno...
J'ai une réservation au nom...
ʒe yn ʀezεʀvasjɔ̃ o nɔ̃
Chcem zrušiť rezerváciu na meno...
Je veux annuler la réservation au nom...
ʒə vø anyle la ʀezεʀvasjɔ̃ o nɔ̃
Môžem pre vás ešte niečo urobiť?
Il y a autre chose que je pourrais faire pour vous ?
ilja otʀ ʃoz kə ʒə puʀε fεʀ puʀ vu ?