Letné športy

Letné športy

Sports d'été
Chceli by sme si zahrať futbal/volejbal.
On aimerait jouer au foot/volley-ball.
ɔ̃nεm(ə)ʀε ʒwe o fut/vɔlεbal
Je tu niekde ihrisko?
Il y a un terrain de sport par ici ?
ilja œ̃ teʀε̃ də spɔʀ paʀ isi ?
Dá sa tu niekde zahrať tenis?
On peut faire du tennis par ici ?
ɔ̃ pø fεʀ dy tenis paʀ isi ?
Chcem si prenajať kurt na jednu hodinu.
Je voudrais louer le court pour une heure.
ʒə vudʀε lwe lə kuʀ puʀ yn œʀ
Ten kurt má antukový alebo betónový povrch?
Le court est en terre ou en béton ?
lə kuʀ ε ɑ̃ tεʀ u ɑ̃ betɔ̃ ?
Kedy bude kurt voľný?
Quand est-ce que le court sera libre ?
kɑ̃ εs kə lə kuʀ s(ə)ʀa libʀ ?
Koľko to stojí na hodinu?
Combien on paye pour une heure ?
kɔ̃bjε̃ ɔ̃ pεj puʀ yn œʀ ?
Na ako dlho?
Pour combien de temps ?
puʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Môžem si požičať túto lajnovačku?
Je peux emprunter une brouette ?
ʒə pø ɑ̃pʀœ̃te yn bʀuεt ?
Mohol by som si s vami zahrať?
Je pourrais jouer avec vous ?
ʒə puʀε ʒwe avεk vu ?
Zahráme si štvorhru?
On se fait un double ?
ɔ̃ sə fε œ̃ dubl ?
Podávam.
Je vais servir.
ʒə vε sεʀviʀ
Máš druhé podanie.
Tu joues ton deuxième service.
ty ʒu tɔ̃ døzjεm sεʀvis
Tak to bola ďalšia dvojchyba.
Voilà, une autre double faute.
vwalaˌ yn otʀ dubl fot
Mal by si popracovať na svojom forhende.
Tu devrais travailler ton coup droit.
ty dəvʀε tʀavaje tɔ̃ ku dʀwa
Môžem si tu nechať vypliesť raketu?
Je peux faire recorder ma raquette ici ?
ʒə pø fεʀ ʀ(ə)kɔʀde ma ʀakεt isi ?
futbal
foot(ball)
fut(bal)
volejbal
volley(-ball)
vɔlε(bal)
basketbal
basket
baskεt
vybíjaná
balle au prisonnier
bal o pʀizɔnje
nohejbal
foot-tennis
futtenis
tenis
tennis
tenis
stolný tenis, pingpong
tennis de table, ping-pong
tenis də tablˌ piŋpɔ̃g
minigolf
minigolf, golf miniature
minigɔlfˌ gɔlf minjatyʀ
ihrisko
terrain de sport
teʀε̃ də spɔʀ
brána
cage, but
kaʒˌ by(t)
lopta
balle
bal
sieť
filet
filε
tenisová raketa
raquette de tennis
ʀakεt də tenis
pingpongová raketa
raquette de ping-pong
ʀakεt də piŋpɔ̃g