Rybárčenie

Rybárčenie

Pêche
Kde si tu môžem zarybárčiť?
Il y a un endroit où pêcher par ici ?
ilja œ̃nɑ̃dʀwa u peʃe paʀ isi ?
Môže sa tu rybárčiť (bez povolenia)?
On peut pêcher (sans permis) ici ?
ɔ̃ pø peʃe (sɑ̃ pεʀmi) isi ?
Potrebujem povolenie na chytanie rýb?
Il me faut un permis de pêche ?
il mə fo œ̃ pεʀmi də pεʃ ?
Môžem si tu kúpiť rybársky lístok?
On peut acheter une licence de pêche ici ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te yn lisɑ̃s də pεʃ isi ?
Koľko stojí povolenie na týždeň?
Quel est le prix d'un permis de pêche valable huit jours ?
kεl ε lə pʀi dœ̃ pεʀmi də pεʃ valabl ˈɥi ʒuʀ ?
Dá sa tu požičať/kúpiť rybárske náčinie?
On peut louer/acheter le matériel de pêche ici ?
ɔ̃ pø lwe/aʃ(ə)te lə mateʀjεl də pεʃ isi ?
Chcel by som si zachytať z loďky.
J'aimerais aller à la pêche en bateau.
ʒεmʀε ale a la pεʃ ɑ̃ bato
Môžem si tu na jeden deň prenajať čln?
Je peux louer une barque pour une journée ?
ʒə pø lwe yn baʀk puʀ yn ʒuʀne ?
Na koľko udíc súčasne môžem chytať?
Je peux utiliser combien de cannes en même temps ?
ʒə pø ytilize kɔ̃bjε̃ də kan ɑ̃ mεm tɑ̃ ?
Začala už pstruhová sezóna?
Est-ce que la saison de truite est déjà ouverte ?
εs kə la sεzɔ̃ də tʀɥit ε deʒa uvεʀt ?
Dnes sa chystám na lipne.
Je vais à la pêche à l'ombre aujourd'hui.
ʒə vε a la pεʃ a lɔ̃bʀ oʒuʀdɥi
Kde je najlepšie miesto na chytanie rýb?
C'est où le meilleur endroit pour pêcher ?
se u lə mεjœʀ ɑ̃dʀwa puʀ peʃe ?
Čo je najlepšia návnada na sumce?
Quel est le meilleur appât pour le silure ?
kεl ε lə mεjœʀ apɑ puʀ lə silyʀ ?
Aký vlasec mám použiť na lososy?
Quelle ligne pour le saumon ?
kεl liɲ puʀ lə somɔ̃ ?
Berú?
Ça mord ?
sa mɔʀ ?
Zatiaľ žiadna (ryba) nezabrala.
Pour l'instant aucun poisson n'a mordu.
puʀ lε̃stɑ̃ okœ̃ pwasɔ̃ na mɔʀdy
Chytil si niečo?
Tu as pêché quelque chose ?
ty ɑ peʃe kεlk(ə) ʃoz ?
Chytil som riadny kus.
J'ai pêché un gros poisson.
ʒe peʃe œ̃ gʀo pwasɔ̃
Nemôžem vytiahnuť háčik.
Je n'arrive pas à décrocher le poisson.
ʒə naʀiv pɑ a dekʀɔʃe lə pwasɔ̃
Ryba mi roztrhla vlasec.
Le poisson a cassé la ligne.
lə pwasɔ̃ a kɑse la liɲ
Púšťaš ryby späť do vody?
Tu remets les poissons dans l'eau ?
ty ʀ(ə)mε le pwasɔ̃ dɑ̃ lo ?
Púšťam len ryby s nedostatočnou lovnou mierou.
Je ne relâche que les poissons trop petits.
ʒə nə ʀəlɑʃ kə le pwasɔ̃ tʀo p(ə)ti
Môžem si úlovok nechať?
Je peux garder la prise ?
ʒə pø gaʀde la pʀiz ?
Môžete ma odfotiť s tou rybou?
Vous pouvez me prendre en photo avec le poisson ?
vu puve mə pʀɑ̃dʀ ɑ̃ fɔto avεk lə pwasɔ̃ ?
Chcem si dať tú rybu vypreparovať.
J'aimerais me le faire naturaliser, ce poisson.
ʒεmʀε mə lə fεʀ natyʀalizeˌ sə pwasɔ̃
lov na udicu
pêche à la ligne
pεʃ a la liɲ
rybárčenie na mori
pêche maritime
pεʃ maʀitim
muškárenie
pêche à la mouche
pεʃ a la muʃ
udica
canne (à pêche)
kan (a pεʃ)
navijak
treuil, moulinet
tʀœjˌ mulinε
(rybársky) vlasec
ligne (de pêche)
liɲ (də pεʃ)
(rybársky) háčik
hameçon
amsɔ̃
plaváčik
bouchon
buʃɔ̃
olovko
plomb
plɔ̃
návnada
appât, amorce, leurre
apɑˌ amɔʀsˌ lœʀ
muška
mouche
muʃ
čereň
ableret
abləʀε
podberák
épuisette
epɥizεt
rybárske gumáky
cuissardes (de pêcheur)
kɥisaʀd (də pεʃœʀ)