Cestovanie mestskou dopravou

Cestovanie mestskou dopravou

Transports en commun
Kde je najbližšia autobusová/električková zastávka?
Où est l'arrêt de bus/tram le plus proche ?
u ε laʀε də bys/tʀam lə ply pʀɔʃ ?
Je tu niekde stanica metra?
Est-ce qu'il y a une station de métro par ici ?
εs kil i a yn stasjɔ̃ də metʀo paʀ isi ?
Ktorý autobus ide do...?
Quel bus va à... ?
kεl bys va a... ?
Ide tento autobus do...?
C'est bien le bus pour... ?
se bjε̃ lə bys puʀ... ?
Stojí ten autobus v...?
Est-ce que ce bus s'arrête à... ?
εs kə sə bys saʀεt a... ?
Kde si môžem kúpiť lístok?
Où est-ce que je peux acheter des tickets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de tikε ?
Môžem si kúpiť lístok u vodiča/na palube?
Je peux acheter le ticket auprès du conducteur/à bord ?
ʒə pø aʃ(ə)te lə tikε opʀε dy kɔ̃dyktœʀ/a bɔʀ ?
Koľko stojí celý lístok?
Quel est le tarif pour un adulte ?
kεl ε lə taʀif puʀ œ̃nadylt ?
Kde mám cestovný lístok označiť?
Où est-ce que je peux valider/composter mon ticket ?
u εs kə ʒə pø valide/kɔ̃pɔste mɔ̃ tikε ?
Je ten lístok prestupný?
Je peux changer avec ce ticket ?
ʒə pø ʃɑ̃ʒe avεk sə tikε ?
Musím prestupovať?
Il me faut changer ?
il mə fo ʃɑ̃ʒe ?
Kedy mám vystúpiť?
Je descends où ?
ʒə desɑ̃ u ?
Čím mám ísť (potom) ďalej?
Qu'est-ce que je prends après ?
kεs kə ʒə pʀɑ̃ apʀε ?
Koľko je to odtiaľto zastávok?
C'est à combien d'arrêts/de stations d'ici ?
seta kɔ̃bjε̃ daʀε/də stasjɔ̃ disi ?
Ako sa volá tá zastávka?
Quel est le nom de cet arrêt/cette station ?
kεl ε lə nɔ̃ də sεt aʀε/sεt stasjɔ̃ ?
Poviete mi, kedy mám vystúpiť?
Pouvez-vous me dire où je dois descendre ?
puvevu mə diʀ u ʒə dwa desɑ̃dʀ ?
Je tu niekde automat na lístky?
Est-ce qu'il y a un distributeur de tickets par ici ?
εs kil i a œ̃ distʀibytœʀ də tikε paʀ isi ?
Ktorým autobusom sa tam dostanem?
Quel bus il me faut prendre ?
kεl bys il mə fo pʀɑ̃dʀ ?
Ako sa volá ďalšia zastávka?
Quel est le prochain arrêt ?, Quelle est la prochaine station ?
kεl ε lə pʀɔʃε̃ aʀε ?ˌ kεl ε la pʀɔʃεn stasjɔ̃ ?
S dovolením, chcel by som vystúpiť.
Excusez-moi, je descends.
εkskyzemwaˌ ʒə desɑ̃
Previezol som sa. (priďaleko)
J'ai raté l'arrêt.
ʒe ʀate laʀε
električka
tram(way)
tʀam(wε)
autobus
bus
bys
trolejbus
trolley(bus)
tʀɔlε(bys)
metro
métro
metʀo
zastávka
arrêt, station
aʀεˌ stasjɔ̃
stanica
station
stasjɔ̃
zastávka na znamenie
arrêt facultatif
aʀε fakyltatif
vodič
chauffeur, conducteur
ʃofœʀˌ kɔ̃dyktœʀ
(cestovný) lístok
ticket, billet
tikεˌ bijε
zľavnený lístok
ticket tarif réduit
tikε taʀif ʀedɥi
celodenný lístok
ticket journée
tikε ʒuʀne
skupinový lístok
ticket groupes
tikε gʀup
označovač lístkov
composteur
kɔ̃pɔstœʀ
označiť lístok
valider/composter un ticket
valide/kɔ̃pɔste œ̃ tikε
automat na lístky
distributeur de tickets
distʀibytœʀ də tikε
turniket
tourniquet
tuʀnikε
revízor
contrôleur
kɔ̃tʀolœʀ