Nesúhlas, odmietnutie

Nesúhlas, odmietnutie

Exprimer son désaccord, refuser
Nie.
Non.
nɔ̃
Nie, ďakujem.
Non, merci.
nɔ̃ˌ mεʀsi
Určite nie.
Certainement pas., Sûrement pas.
sεʀtεnmɑ̃ pɑˌ syʀmɑ̃ pɑ
Ja nie.
Pas moi.
pɑ mwa
Pre mňa nie.
Pas pour moi.
pɑ puʀ mwa
Ani nie.
Pas vraiment.
pɑ vʀεmɑ̃
Nie tak celkom.
Pas vraiment.
pɑ vʀεmɑ̃
Myslím, že nie.
Je ne crois pas.
ʒə nə kʀwa pɑ
Nemôžem s vami súhlasiť.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
ʒə nə sɥi pɑ dakɔʀ avεk vu
To nie je pravda.
Ce n'est pas vrai.
sə nε pɑ vʀε
Vôbec nie.
Pas du tout.
pɑ dy tu
V žiadnom prípade.
En aucun cas.
ɑ̃ okœ̃ kɑ
Nikdy!
Jamais !
ʒamε !
Ani zďaleka nie...
Loin de là..., À beaucoup près...
lwε̃ də laˌ a boku pʀε
Ani prinajmenšom.
Pas le moins du monde.
pɑ lə mwε̃ dy mɔ̃d
Rozhodne nie.
Absolument pas.
apsɔlymɑ̃ pɑ
No dovoľte!
(Vous) permettez !
(vu) pεʀmεte !
Čo si to dovoľujete?!
Comment osez-vous ?
kɔmɑ̃ ozevu ?
Obávam sa, že nemáte pravdu.
Je crains que vous ayez tort.
ʒə kʀε̃ kə vuzεje tɔʀ
Musíte sa mýliť.
Vous devez vous tromper.
vu d(ə)ve vu tʀɔ̃pe
To musí byť omyl.
Ça doit être une erreur.
sa dwa εtʀ yn eʀœʀ
Bohužiaľ, nemôžem...
Malheureusement je ne peux pas...
maløʀøzmɑ̃ ʒə nə pø pɑ
Rád by som, ale...
J'aimerais bien, mais...
ʒεmʀε bjε̃ˌ mε
Radšej by som ne...
J'aimerais mieux ne pas...
ʒεmʀε mjø nə pɑ
Musím odmietnuť.
Je dois refuser.
ʒə dwa ʀ(ə)fyze
To nemôžem prijať.
Je ne peux pas l'accepter.
ʒə nə pø pɑ laksεpte
Možno nabudúce.
Peut-être la prochaine fois.
pøtεtʀ la pʀɔʃεn fwa