V hoteli

V hoteli

À l'hôtel
Je tu niekde blízko nejaký dobrý/lacný hotel?
Il y a un bon hôtel/hôtel pas cher par ici ?
ilja œ̃nbɔnɔtεl/ɔtεl pɑ ʃεʀ paʀ isi ?
Máte voľné izby?
Vous avez des chambres libres ?
vuzave de ʃɑ̃bʀ libʀ ?
Môžete ma ubytovať na dve noci?
Vous pouvez m'héberger pour deux nuits ?
vu puve mebεʀʒe puʀ dø nɥi ?
Mám tu rezervovanú izbu na meno...
J'ai réservé une chambre au nom de...
ʒe ʀezεʀve yn ʃɑ̃bʀ o nɔ̃ də
Chcel by som nocľah s raňajkami.
Je voudrais une chambre avec petit déjeuner.
ʒə vudʀε yn ʃɑ̃bʀ avεk p(ə)ti deʒœne
Chceme plnú penziu/polpenziu.
On veut une pension complète/demi-pension.
ɔ̃ vø yn pɑ̃sjɔ̃ kɔ̃plεt/d(ə)mipɑ̃sjɔ̃
Koľko stojí jedna noc?
Ça fait combien, la nuit ?
sa fε kɔ̃bjε̃ˌ la nɥi ?
Nemáte niečo lacnejšie?
Vous n'en avez pas une de moins chère ?
vu nɑ̃nave pɑ yn də mwε̃ ʃεʀ ?
Platím teraz alebo pri odchode?
Je paie là ou au départ ?
ʒə pε la u o depaʀ ?
Je tu klimatizácia?
Est-ce qu'il y a de l'air conditionné ?
εs kil i a də lεʀ kɔ̃disjɔne ?
Berieme to.
On la prend.
ɔ̃ la pʀɑ̃
Zdržíme sa tri dni.
On reste trois jours.
ɔ̃ ʀεst tʀwɑ ʒuʀ
Môžem platiť v hotovosti?
Je peux payer en liquide ?
ʒə pø peje ɑ̃ likid ?
Kde je naša izba?
Où est notre chambre ?
u ε nɔtʀ ʃɑ̃bʀ ?
Môžem si tu nechať batožinu?
Je peux laisser mes bagages ici ?
ʒə pø lese me bagaʒ isi ?
Mohli by ste mi zameniť peniaze?
Vous pouvez me changer de l'argent ?
vu puve mə ʃɑ̃ʒe də laʀʒɑ̃ ?
Môžete ma zobudiť o siedmej, prosím?
Vous pouvez me réveiller à sept heures ?
vu puve mə ʀeveje a sεt œʀ ?
Kde je hotelová reštaurácia?
Le restaurant de l'hôtel se trouve où ?
lə ʀεstɔʀɑ̃ də lɔtεl sə tʀuv u ?
O koľkej sa otvára hotelový bar?
Le bar ouvre à quelle heure ?
lə baʀ uvʀ a kεl œʀ ?
Môžem využiť vašu posilňovňu?
Je peux utiliser votre salle de gym ?
ʒə pø ytilize vɔtʀ sal də ʒim ?
Môžete nám poslať večeru na izbu?
Vous pouvez faire servir notre dîner dans la chambre ?
vu puve fεʀ sεʀviʀ nɔtʀ dine dɑ̃ la ʃɑ̃bʀ ?
O koľkej sa podávajú raňajky?
On sert le petit déjeuner à quelle heure ?
ɔ̃ sεʀ lə p(ə)ti deʒœne a kεl œʀ ?
Raňajky sú v cene?
Le petit déjeuner est compris ?
lə p(ə)ti deʒœne ε kɔ̃pʀi ?
Raňajky nie sú/sú v cene.
Le petit déjeuner n'est pas/est inclus.
lə p(ə)ti deʒœne nε pɑ/ε ε̃kly
Stratil som kľúč od izby.
J'ai perdu la clé de ma chambre.
ʒe pεʀdy la kle də ma ʃɑ̃bʀ
Nedajú sa mi otvoriť dvere do izby.
Je n'arrive pas à ouvrir la porte de ma chambre.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la pɔʀt də ma ʃɑ̃bʀ
Nefunguje kúrenie.
Le chauffage ne marche pas.
lə ʃofaʒ nə maʀʃ pɑ
Nemôžem pustiť/vypnúť klimatizáciu.
Je n'arrive pas à mettre/couper la clim.
ʒə naʀiv pɑ a mεtʀ/kupe la klim
Netečie teplá voda.
Il n'y a pas d'eau chaude.
ilnja pɑ do ʃod
Chýba tu mydlo a toaletný papier.
Il n'y a pas de savon et de papier toilette.
ilnja pɑ də savɔ̃ e də papje twalεt
Môžeme dostať čisté uteráky?
On peut avoir des serviettes propres, s'il vous plaît ?
ɔ̃ pø avwaʀ de sεʀvjεt pʀɔpʀˌ sil vu plε ?
Okno na izbe sa nedá zatvoriť.
Je n'arrive pas à fermer la fenêtre dans ma chambre.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme la f(ə)nεtʀ dɑ̃ ma ʃɑ̃bʀ
Niekto tu robí hluk. Nemôžem spať.
Il y a du bruit. Je n'arrive pas à dormir.
ilja dy bʀɥi ʒə naʀiv pɑ a dɔʀmiʀ
Chcel by som inú izbu.
Je voudrais une autre chambre.
ʒə vudʀε yn otʀ ʃɑ̃bʀ
Potrebujem si zatelefonovať.
Il me faut passer un coup de fil.
il mə fo pɑse œ̃ ku də fil
(Haló,) Je tam hotelová služba?
C'est bien le service de l'hôtel ?
se bjε̃ lə sεʀvis də lɔtεl ?
Dokedy musíme uvoľniť izbu?
Il faut libérer la chambre avant quelle heure ?
il fo libeʀe la ʃɑ̃bʀ avɑ̃ kεl œʀ ?
Chcel by som sa odhlásiť.
Je veux régler la note.
ʒə vø ʀegle la nɔt
Odchádzam.
Je pars.
ʒə paʀ