Lyžovanie

Lyžovanie

Ski
Chceli by sme si zalyžovať.
On voudrait faire du ski.
ɔ̃ vudʀε fεʀ dy ski
Je tu niekde požičovňa lyží?
On peut louer des skis par ici ?
ɔ̃ pø lwe de ski paʀ isi ?
Rád by som si požičal dvoje lyží.
Je voudrais louer deux paires de skis.
ʒə vudʀε lwe dø pεʀ də ski
Potrebujem dlhšie/kratšie (lyže).
Il me faut des skis plus longs/courts.
il mə fo de ski ply lɔ̃/kuʀ
Niečo pre začiatočníkov/pokročilých.
Des skis pour les débutants/les avancés.
de ski puʀ le debytɑ̃/lezavɑ̃se
Máte aj detské lyže?
Vous avez aussi des skis enfants ?
vuzave osi de ski ɑ̃fɑ̃ ?
Tieto majú poškrabané sklznice.
Ceux-ci ont des semelles rayées.
søsi ɔ̃ de s(ə)mεl ʀeje
Tie lyžiarky sú mi malé/veľké.
Ces bottes de ski sont trop petites/grandes.
se bɔt də ski sɔ̃ tʀo p(ə)tit/gʀɑ̃d
Musíme mať aj (lyžiarske) helmy?
Il faut mettre un casque ?
il fo mεtʀ œ̃ kask ?
Dokedy máme lyže vrátiť?
Quand est-ce qu'il faut rendre les ski ?
kɑ̃ εs kil fo ʀɑ̃dʀ le ski ?
Hľadám skiservis.
Je cherche un service ski.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ sεʀvis ski
Mám asi zle nastavené viazanie.
Mes fixations ne sont pas bien réglées.
me fiksasjɔ̃ nə sɔ̃ pɑ bjε̃ ʀegle
Mohli by ste mi ho nastaviť?
Pourriez-vous me les régler ?
puʀjevu mə le ʀegle ?
Potrebujem nabrúsiť hrany.
Il me faut affûter les carres.
il mə fo afyte le kaʀ
Požičali by ste mi, prosím, vosk?
Vous pouvez me prêter le fart s'il vous plaît ?
vu puve mə pʀete lə faʀt sil vu plε ?
Sú tu aj zjazdovky pre začiatočníkov?
Il y a aussi des pistes pour les débutants ?
ilja osi de pist puʀ le debytɑ̃ ?
Ktorú zjazdovku odporúčate pre pokročilých?
Vous recommandez quelle piste pour un avancé comme moi ?
vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de kεl pist puʀ œ̃navɑ̃se kɔm mwa ?
Ktorá zjazdovka je najdlhšia?
Quelle est la piste la plus longue ?
kεl ε la pist la ply lɔ̃g ?
Je tam dosť snehu?
Il y a assez de neige ?
ilja ase də nεʒ ?
Koľko stojí denná/týždenná permanentka na vlek?
Combien coûte un forfait de remonte-pente journalier/pour une semaine ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ fɔʀfε də ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t ʒuʀnalje/puʀ yn s(ə)mεn ?
Platí skipas pre všetky tieto zjazdovky?
Le forfait est valable pour toutes ces pistes ?
lə fɔʀfε ε valabl puʀ tut se pist ?
Kde je ďalší najbližší vlek?
Où est le téléski le plus proche ?
u ε lə teleski lə ply pʀɔʃ ?
Ako sa dostaneme k (lyžiarskemu) vleku?
Comment accéder au remonte-pente ?
kɔmɑ̃ aksede o ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t ?
Koľko stojí jedna jazda?
C'est combien une descente ?
se kɔ̃bjε̃ yn desɑ̃t ?
Vlek (je) mimo prevádzky.
Téléski hors service.
teleski ˈɔʀ sεʀvis
Opatrne, sneh je namrznutý.
Attention, la neige est gelée.
atɑ̃sjɔ̃ˌ la nεʒ ε ʒ(ə)le
Hrozí tu nebezpečenstvo lavíny?
Il y a un risque d'avalanche ?
ilja œ̃ ʀisk davalɑ̃ʃ ?
Kamaráta zasypala lavína.
Mon ami est (enfoui) sous l'avalanche !
mɔnami ε (ɑ̃fwi) su lavalɑ̃ʃ !
Kam si môžeme dať lyže?
On peut mettre les skis où ?
ɔ̃ pø mεtʀ le ski u ?
Môžeme si tu požičať snežný skúter?
On peut louer un motoneige ici ?
ɔ̃ pø lwe œ̃ motonεʒ isi ?
zjazdové lyžovanie
ski de piste
ski də pist
bežecké lyžovanie
ski de fond
ski də fɔ̃
skoky na lyžiach
saut à skis
so a ski
akrobatické lyžovanie
ski acrobatique
ski akʀɔbatik
jazda na bubnoch
ski sur bosses
ski syʀ bɔs
lyže
skis
ski
bežky
skis de fond
ski də fɔ̃
zjazdovky (lyže)
skis de piste
ski də pist
snoubord
snowboard
snobɔʀd
lyžiarske topánky
chaussures de ski
ʃosyʀ də ski
viazanie
fixation
fiksasjɔ̃
šponovky
pantalon fuseau
pɑ̃talɔ̃ fyzo
sedačková lanovka
télésiège
telesjεʒ
kabínková lanovka
télécabine
telekabin
lyžiarsky vlek
remonte-pente, remontée mécanique
ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃tˌ ʀ(ə)mɔ̃te mekanik
kotva
téléski à archet
teleski a aʀʃε
poma
téléski, remonte-pente
teleskiˌ ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t
lyžiarsky vosk
fart
faʀt
ťažký sneh
neige lourde
nεʒ luʀd
prašan
(neige) poudreuse
(nεʒ) pudʀøz
zľadovatený sneh
neige verglacée
nεʒ vεʀglase
umelý sneh
neige artificielle
nεʒ aʀtifisjεl
snehové delo
canon à neige
kanɔ̃ a nεʒ
(umelé) zasnežovanie
enneigement artificiel
ɑ̃nεʒmɑ̃ aʀtifisjεl
zjazdovka
piste
pist
zelená zjazdovka
piste verte
pist vεʀt
modrá zjazdovka
piste bleue
pist blø
červená zjazdovka
piste rouge
pist ʀuʒ
čierna zjazdovka
piste noire
pist nwaʀ
skipas
forfait
fɔʀfε
denný skipas
forfait journée
fɔʀfε ʒuʀne
týždenný skipas
forfait semaine
fɔʀfε s(ə)mεn
Secours en montagne
Horská služba
Interdiction de skier
Zákaz lyžovania
Risque d'avalanche
Nebezpečenstvo lavín
Piste fermée
Zjazdovka je uzatvorená
Le hors piste interdit.
Zákaz lyžovania mimo zjazdovky.