Ubytovanie v súkromí

Ubytovanie v súkromí

Hébergement chez l'habitant
Dá sa tu nájsť nejaké ubytovanie v súkromí?
On peut trouver une chambre dans le coin ?
ɔ̃ pø tʀuve yn ʃɑ̃bʀ dɑ̃ lə kwε̃ ?
Môžete nás ubytovať na jednu noc?
Il est possible de rester une seule nuit ?
il ε pɔsibl də ʀεste yn sœl nɥi ?
Koľko stojí izba pre dvoch na noc?
C'est combien, une chambre double pour une nuit ?
se kɔ̃bjε̃ˌ yn ʃɑ̃bʀ dubl puʀ yn nɥi ?
Mohli by sme dostať zľavu, ak tu zostaneme viac nocí?
On peut obtenir une remise si on reste plusieurs nuits ?
ɔ̃ pø ɔptəniʀ yn ʀ(ə)miz si ɔ̃ ʀεst plyzjœʀ nɥi ?
Sú v cene zahrnuté aj raňajky?
Le petit déjeuner est inclus ?
lə p(ə)ti deʒœne ε ε̃kly ?
Raňajky sú samozrejme v cene.
Le petit déjeuner est inclus, bien sûr.
lə p(ə)ti deʒœne ε ε̃klyˌ bjε̃ syʀ
Platí sa vopred alebo pri odchode?
On paie d'avance ou au départ ?
ɔ̃ pε davɑ̃s u o depaʀ ?
Môžem zaplatiť kartou?
Je peux payer par carte ?
ʒə pø peje paʀ kaʀt ?
Je záloha vratná?
La caution sera remboursée ?
la kosjɔ̃ s(ə)ʀa ʀɑ̃buʀse ?
Radi by sme odišli skoro ráno.
On voudrait partir de bonne heure.
ɔ̃ vudʀε paʀtiʀ də bɔn œʀ
Na koľkú môžete pripraviť raňajky?
Vous pouvez servir le petit déjeuner à quelle heure ?
vu puve sεʀviʀ lə p(ə)ti deʒœne a kεl œʀ ?
Kedykoľvek po šiestej hodine (ráno).
À partir de six heures.
a paʀtiʀ də sizœʀ
Môžete nás zobudiť okolo siedmej?
Vous pouvez nous réveiller vers sept heures ?
vu puve nu ʀeveje vεʀ sεt œʀ ?
Kde môžeme zaparkovať auto?
On peut garer la voiture où ?
ɔ̃ pø gaʀe la vwatyʀ u ?
Parkovať môžete (vzadu) vo dvore.
Vous pouvez garer la voiture dans la cour
vu puve gaʀe la vwatyʀ dɑ̃ la kuʀ
Mohol by som si odložiť bicykel v pivnici?
Je peux laisser mon vélo à la cave ?
ʒə pø lese mɔ̃ velo a la kav ?
Ako je izba vybavená?
Quels sont les équipements de la chambre ?
kεl sɔ̃ lezekipmɑ̃ də la ʃɑ̃bʀ ?
Je v našej izbe sprcha?
Il y a une douche dans la chambre ?
ilja yn duʃ dɑ̃ la ʃɑ̃bʀ ?
Všetky izby sú s kúpeľňou a televízorom.
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain et d'une télévision.
tut le ʃɑ̃bʀ sɔ̃tekipe dyn sal də bε̃ e dyn televizjɔ̃
Máme so sebou psa/mačku. Je to v poriadku?
Nous avons un chien/chat. Ça ne vous gêne pas ?
nuzavɔ̃ œ̃ ʃjε̃/ʃa sa nə vu ʒεn pɑ ?
Je za zvieratá nejaký príplatok?
Il y a un supplément pour les animaux ?
ilja œ̃ syplemɑ̃ puʀ lezanimo ?
Môžeme používať kuchynku?
On peut utiliser la cuisine(tte) ?
ɔ̃ pø ytilize la kɥizin(εt) ?
Kuchyňa je na prízemí.
La cuisine est au rez-de-chaussée.
la kɥizin ε o ʀed(ə)ʃose
Môžeme si dať jedlo do chladničky?
On peut mettre les aliments dans le frigo ?
ɔ̃ pø mεtʀ lezalimɑ̃ dɑ̃ lə fʀigo ?
K dispozícii máte aj varič a mikrovlnku.
Vous avez aussi un réchaud et un micro-ondes à votre disposition.
vuzave osi œ̃ ʀeʃo e œ̃ mikʀoɔ̃d a vɔtʀ dispozisjɔ̃
Môžeme si tu vyprať veci?
On peut faire la lessive ici ?
ɔ̃ pø fεʀ la lesiv isi ?
Je tu nejaký sušiak na bielizeň?
Vous avez un étendoir quelque part ?
vuzave œ̃netɑ̃dwaʀ kεlk(ə) paʀ ?
Ukážete nám našu izbu?
Vous pouvez nous montrer la chambre ?
vu puve nu mɔ̃tʀe la ʃɑ̃bʀ ?
Kúpeľňa je zamknutá.
La salle de bains est fermée à clé.
la sal də bε̃ ε fεʀme a kle
Môžete nám dať kľúč?
Vous pouvez nous donner la clé ?
vu puve nu dɔne la kle ?
Môžem tu fajčiť?
Je peux fumer ici ?
ʒə pø fyme isi ?
Mohli by sme si ísť sadnúť na terasu?
On peut s'asseoir à la terrasse ?
ɔ̃ pø saswaʀ a la teʀas ?
Môžeme používať zadný vchod?
On peut utiliser la porte de derrière ?
ɔ̃ pø ytilize la pɔʀt də dεʀjεʀ ?
Môžeme si tu nechať topánky?
On peut laisser les chaussures ici ?
ɔ̃ pø lese le ʃosyʀ isi ?
Môžem si od vás zavolať? Zaplatím vám.
Je peux passer un coup de fil ? Je vais le payer.
ʒə pø pɑse œ̃ ku də fil ? ʒə vε lə peje
Môžete nám dať čistú/novú posteľnú bielizeň?
On peut avoir des draps propres ?
ɔ̃ pø avwaʀ de dʀa pʀɔpʀ ?
Nemáte ešte nejaké prikrývky navyše?
On peut avoir quelques couvertures de plus ?
ɔ̃ pø avwaʀ kεlk(ə) kuvεʀtyʀ də plys ?
O koľkej večer zamykáte (dom)?
Vous fermez la porte à quelle heure le soir ?
vu fεʀme la pɔʀt a kεl œʀ lə swaʀ ?
Nemôžem zamknúť/odomknúť izbu.
Je n'arrive pas à fermer/ouvrir ma chambre.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme/uvʀiʀ ma ʃɑ̃bʀ
Nemôžem otvoriť okno.
Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la f(ə)nεtʀ
Zdá sa, že nefunguje kúrenie.
Il semble que le chauffage ne marche pas.
il sɑ̃bl kə lə ʃofaʒ nə maʀʃ pɑ
Netečie teplá voda.
Il n'y a pas d'eau chaude.
ilnja pɑ do ʃod
V našej izbe kvapká kohútik.
Le robinet goutte/coule.
lə ʀɔbinε gut/kul
Vŕzga mi posteľ.
Mon lit grince.
mɔ̃ li gʀε̃s
Nefunguje televízor.
La télé ne marche pas.
la tele nə maʀʃ pɑ
Z izby nám zmizli nejaké veci.
Quelques-unes de nos affaires ont disparu de la chambre
kεlk(ə)zyn də nozafεʀ ɔ̃ dispaʀy də la ʃɑ̃bʀ
Stratil som kľúč od izby.
J'ai perdu la clé de ma chambre.
ʒe pεʀdy la kle də ma ʃɑ̃bʀ
Rozbil som vázu/stoličku. Mrzí ma to.
J'ai cassé le vase/la chaise. (Je suis) désolé.
ʒe kɑse lə vɑz/la ʃεz (ʒə sɥi) dezɔle
Do koľkej máme opustiť izbu?
Quelle est l'heure limite pour quitter la chambre ?
kεl ε lœʀ limit puʀ kite la ʃɑ̃bʀ ?
Musíme pred odchodom upratať izbu?
Il faut ranger la chambre avant de partir ?
il fo ʀɑ̃ʒe la ʃɑ̃bʀ avɑ̃ də paʀtiʀ ?
Kde nájdem nejakú handru a vedro?
Où est-ce que je trouve un torchon et un seau ?
u εs kə ʒə tʀuv œ̃ tɔʀʃɔ̃ e œ̃ so ?
Dá sa tu niekde v blízkosti nakupovať?
Il y a un magasin près d'ici ?
ilja œ̃ magazε̃ pʀε disi ?
penzión
pension (de famille)
pɑ̃sjɔ̃ (də famij)
nocľah s raňajkami
chambre avec petit déjeuner
ʃɑ̃bʀ avεk p(ə)ti deʒœne
podlaha
plancher
plɑ̃ʃe
drevená podlaha
plancher de bois
plɑ̃ʃe də bwɑ
plávajúca podlaha
plancher flottant
plɑ̃ʃe flɔtɑ̃
korková podlaha
plancher de/en liège
plɑ̃ʃe də/ɑ̃ ljεʒ
parkety
parquet
paʀkε
linoleum
linoléum, lino
linɔleɔmˌ lino
dlažba
carrelage
kaʀlaʒ
kachličky
carreaux
kaʀo
stena
mur
myʀ
tapeta
papier peint
papje pε̃
strop
plafond
plafɔ̃
dvere
porte
pɔʀt
zhrňovacie dvere
porte (en) accordéon
pɔʀt (ɑ̃) akɔʀdeɔ̃
posuvné dvere
porte coulissante
pɔʀt kulisɑ̃t
lietacie dvere
porte battante
pɔʀt batɑ̃t
prah
seuil (de porte)
sœj (də pɔʀt)
okno
fenêtre
f(ə)nεtʀ
sťahovacie okno
fenêtre à guillotine
f(ə)nεtʀ a gijɔtin
francúzske okno
fenêtre à la française
f(ə)nεtʀ a la fʀɑ̃sεz
parapet
allège
alεʒ
rímsa
corniche
kɔʀniʃ
zárubňa
chambranle
ʃɑ̃bʀɑ̃l
pánt
gond (de porte)
gɔ̃ (də pɔʀt)
priezor
vasistas
vazistɑs
zámok
serrure
seʀyʀ
bezpečnostný zámok
serrure de sûreté
seʀyʀ də syʀte
vložkový zámok
serrure à cylindre
seʀyʀ a silε̃dʀ
visací zámok
cadenas
kadnɑ
kľúč
clé, clef
kleˌ kle
kľučka
poignée
pwaɲe
guľa na dverách
bouton, poignée
butɔ̃ˌ pwaɲe