Kúpeľňa a záchod

Kúpeľňa a záchod

Salle de bains et toilettes
Kde je tu kúpeľňa/záchod?
Où est la salle de bains/sont les toilettes ?
u ε la sal də bε̃/sɔ̃ le twalεt ?
Potrebujem sa umyť/opláchnuť.
J'ai besoin de me laver./J'ai besoin de faire un brin de toilette.
ʒe bəzwε̃ də mə lave/ʒe bəzwε̃ də fεʀ œ̃ bʀε̃ də twalεt
Kde si môžem umyť ruky?
Où est-ce que je peux me laver les mains ?
u εs kə ʒə pø mə lave le mε̃ ?
Môžem sa osprchovať?
Je peux prendre une douche ?
ʒə pø pʀɑ̃dʀ yn duʃ ?
Práve sa sprchuje.
Il est en train de prendre une douche.
il ε ɑ̃ tʀε̃ də pʀɑ̃dʀ yn duʃ
Rád by som si napustil vaňu.
J'aimerais prendre un bain.
ʒεmʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ bε̃
Môžem použiť tento uterák?
Je peux utiliser cette serviette là ?
ʒə pø ytilize sεt sεʀvjεt la ?
Asi by som sa mal oholiť.
Je devrais me raser.
ʒə dəvʀε mə ʀɑze
Môžem si požičať tvoj krém?
Je peux utiliser ta crème ?
ʒə pø ytilize ta kʀεm ?
Musím si vyčistiť zuby.
Il faut que je me brosse les dents.
il fo kə ʒə mə bʀɔs le dɑ̃
Máš zubnú niť?
Tu as un fil dentaire ?
ty ɑ œ̃ fil dɑ̃tεʀ ?
Lakuješ si nechty?
Tu mets du vernis à ongles ?
ty mε dy vεʀni a ɔ̃gl ?
Prečo netečie teplá voda?
Pourquoi il n'y a pas d'eau chaude ?
puʀkwa ilnja pɑ do ʃod ?
Musím ísť na záchod.
Il faut que j'aille aux toilettes.
il fo kə ʒɑj o twalεt
Musím ísť na malú/veľkú.
Il me faut faire mes petits/grands besoins.
il mə fo fεʀ me p(ə)ti/gʀɑ̃ bəzwε̃
Nie je tu toaletný papier.
Il n'y a pas de papier toilette.
ilnja pɑ də papje twalεt
Na záchode nefunguje ventilátor.
La ventilation des toilettes ne marche pas.
la vɑ̃tilasjɔ̃ de twalεt nə maʀʃ pɑ
Spláchni.
Tire la chasse.
tiʀ la ʃas
Ten záchod nesplachuje.
La chasse d'eau ne marche pas.
la ʃas do nə maʀʃ pɑ
Záchod tečie.
Les toilettes coulent.
le twalεt kul
Záchod je (už zasa) upchatý.
La toilette est (encore) bouchée.
la twalεt ε (ɑ̃kɔʀ) buʃe
Umývadlo neodteká.
Le lavabo est (encore) bouché.
lə lavabo ε (ɑ̃kɔʀ) buʃe
Kde nájdem handru na zem?
Où est-ce que je trouve une serpillière ?
u εs kə ʒə tʀuv yn sεʀpijεʀ ?
Môžem si tu nechať toaletné potreby?
Je peux laisser ici mes objets de toilette ?
ʒə pø lese isi mezɔbʒε də twalεt ?
vaňa
baignoire
bεɲwaʀ
sprcha
douche
duʃ
sprchový kút
coin douche
kwε̃ duʃ
umývadlo
lavabo
lavabo
kohútik (vodovodný)
robinet
ʀɔbinε
teplá/studená voda
eau chaude/froide
o ʃod/fʀwad
zrkadlo
miroir, glace
miʀwaʀˌ glas
mydlo
savon
savɔ̃
sprchový gél
gel (de) douche
ʒεl (də) duʃ
šampón
shampoing
ʃɑ̃pwε̃
kondicionér
démêlant
demεlɑ̃
pena do kúpeľa
bain moussant/mousse
bε̃ musɑ̃/mus
kúpeľová soľ
sel de bain
sεl də bε̃
uterák
serviette
sεʀvjεt
osuška
serviette de bain
sεʀvjεt də bε̃
župan
peignoir
pεɲwaʀ
kúpeľňová predložka
tapis de bain
tapi də bε̃
sprchový záves
rideau de douche
ʀido də duʃ
vatové tyčinky
coton-tiges
kɔtɔ̃tiʒ
zubná kefka
brosse à dents
bʀɔs a dɑ̃
zubná pasta
dentifrice
dɑ̃tifʀis
dentálna niť
fil dentaire
fil dɑ̃tεʀ
toaleta, záchod, WC
toilettes
twalεt
toaletný papier
papier toilette
papje twalεt
záchodová kefa
brosse WC
bʀɔs dubləvese
(gumený) zvon
débouchoir à ventouse
debuʃwaʀ a vɑ̃tuz
záchodová misa
cuvette des cabinets
kyvεt de kabinε
nádržka na vodu
réservoir de chasse
ʀezεʀvwaʀ də ʃas
záchodová doska
siège de toilettes
sjεʒ də twalεt
splachovač
chasse (d'eau)
ʃas (do)