Pozvanie

Pozvanie

Invitation
Pozvi ju niekam!
Invite-la quelque part !
ε̃vitla kεlk(ə) paʀ !
Máš zajtra dopoludnia/večer čas?
Tu es libre demain matin/soir ?
ty e libʀ d(ə)mε̃ matε̃/swaʀ ?
Zajtra nemám nič v pláne.
Je n'ai rien de prévu demain.
ʒə ne ʀjε̃ də pʀevy d(ə)mε̃
Nechcel by si sa na chvíľu staviť?
Tu ne veux pas passer chez moi ?
ty nə vø pɑ pɑse ʃe mwa ?
Príďte k nám dnes/zajtra na večeru.
Venez dîner chez nous ce soir/demain !
v(ə)ne dine ʃe nu sə swaʀ/d(ə)mε̃ !
Môžeme sa stretnúť zajtra o piatej (popoludní)?
On peut se voir demain après-midi à cinq heures ?
ɔ̃ pø sə vwaʀ d(ə)mε̃ apʀεmidi a sε̃k œʀ ?
Môžem vás pozvať na obed/večeru?
Je peux vous inviter à déjeuner/dîner ?
ʒə pø vuzε̃vite a deʒœne/dine ?
Hodí sa vám to zajtra o tretej?
Ça vous convient demain à trois heures ?
sa vu kɔ̃vjε̃ d(ə)mε̃ a tʀwɑzœʀ ?
Budem vás čakať okolo šiestej.
Je vous attendrai vers six heures.
ʒə vuzatɑ̃dʀe vεʀ sizœʀ
Zastavím sa u teba okolo pol ôsmej.
Je vais passer chez toi vers sept heures et demie.
ʒə vε pɑse ʃe twa vεʀ sεt œʀ e dəmi
O desiatej som u vás.
Je serai chez vous à dix heures.
ʒə s(ə)ʀe ʃe vu a dizœʀ
Ešte ti zavolám.
Je te rappelle plus tard.
ʒə tə ʀapεl ply taʀ
Dám vám vedieť najneskôr zajtra.
Je vous ferai savoir demain au plus tard.
ʒə vu f(ə)ʀe savwaʀ d(ə)mε̃ o ply taʀ
Prijal naše pozvanie.
Il a accepté notre invitation.
il a aksεpte nɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Vďaka za pozvanie.
Merci pour votre invitation.
mεʀsi puʀ vɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Prídem veľmi rád.
Je viendrai avec plaisir.
ʒə vjε̃dʀe avεk pleziʀ
Bohužiaľ, nebudeme môcť prísť.
Désolé, on ne pourra pas venir.
dezɔleˌ ɔ̃ nə puʀa pɑ v(ə)niʀ
Niečo mi do toho prišlo.
J'ai eu un empêchement.
ʒe y œ̃nɑ̃pεʃmɑ̃
Necháme to na inokedy.
Ça sera pour une autre fois.
sa s(ə)ʀa puʀ yn otʀ fwa
Tak možno inokedy.
Une autre fois peut-être.
yn otʀ fwa pøtεtʀ