V reštaurácii

V reštaurácii

Au restaurant
Hľadáme dobrú a lacnú reštauráciu.
On cherche un bon restaurant pas cher.
ɔ̃ ʃεʀʃ œ̃ bɔ̃ ʀεstɔʀɑ̃ pɑ ʃεʀ
Máte voľný stôl?
Vous avez une table libre ?
vuzave yn tabl libʀ ?
Chcel by som stôl pre dvoch.
Je voudrais une table pour deux.
ʒə vudʀε yn tabl puʀ dø
Môžeme si sem sadnúť?
On peut se mettre ici ?
ɔ̃ pø sə mεtʀ isi ?
Môžeme si k vám prisadnúť?
On peut s'asseoir à côté de vous ?
ɔ̃ pø saswaʀ a kote də vu ?
Jedálny lístok, prosím.
La carte, s'il vous plaît.
la kaʀtˌ sil vu plε
Ešte som si nevybral.
Je n'ai pas encore choisi.
ʒə ne pɑzɑ̃kɔʀ ʃwazi
Už máme objednané.
On a déjà commandé.
ɔ̃na deʒa kɔmɑ̃de
Nebudem jesť. Ďakujem.
Je ne vais pas manger. Merci.
ʒə nə vε pɑ mɑ̃ʒe mεʀsi
Chceli by sme si objednať.
On voudrait commander.
ɔ̃ vudʀε kɔmɑ̃de
Čo nám odporúčate?
Qu'est-ce que vous recommandez ?
kεs kə vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de ?
Máte nejaké špeciality?
Quelle est la spécialité de la maison ?
kεl ε la spesjalite də la mεzɔ̃ ?
Nie je to príliš ostré/pikantné?
Ce n'est pas trop piquant ?
sə nε pɑ tʀo pikɑ̃ ?
Ako predjedlo si dám...
Comme entrée, je prends...
kɔm ɑ̃tʀeˌ ʒə pʀɑ̃
Dám si iba šalát.
Je ne prends qu'une salade.
ʒə nə pʀɑ̃ kyn salad
Polievku si neprosím.
Je ne prends pas de soupe.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də sup
Dám si len polievku.
Je ne prends que la soupe.
ʒə nə pʀɑ̃ kə la sup
Dal by som si niečo bez mäsa.
Je voudrais quelque chose sans viande.
ʒə vudʀε kεlk(ə) ʃoz sɑ̃ vjɑ̃d
Môžete nám priniesť kečup/soľ?
Vous pouvez apporter le ketchup/le sel ?
vu puve apɔʀte lə kεtʃœp/lə sεl ?
Môžete nám priniesť ešte jeden príbor?
On peut avoir un autre couvert ?
ɔ̃ pø avwaʀ œ̃notʀ kuvεʀ ?
Chýba tu jedna vidlička/lyžička.
Il nous manque une fourchette/(petite) cuillère.
il nu mɑ̃k yn fuʀʃεt/(p(ə)tit) kɥijεʀ
Môžeme si zobrať tamtú stoličku?
On pourrait prendre cette chaise-là ?
ɔ̃ puʀε pʀɑ̃dʀ sεt ʃεzla ?
Môžeme si zobrať detskú stoličku?
On peut avoir une chaise haute ?
ɔ̃ pø avwaʀ yn ʃεz ˈot ?
Dobrú chuť.
Bon appétit.
bɔnapeti
Toto sme si neobjednali.
Ce n'est pas ce qu'on a commandé.
sə nε pɑ sə kɔ̃na kɔmɑ̃de
To mäso je nejaké zlé.
La viande n'est pas bonne.
la vjɑ̃d nε pɑ bɔn
Je to presolené/pripálené.
Il y trop de sel./C'est cramé.
il i tʀo də sεl/se kʀame
Môžete to odniesť.
Vous pouvez l'enlever.
vu puve lɑ̃l(ə)ve
Ešte jedno pivo, prosím.
Une autre bière, s'il vous plaît.
yn otʀ bjεʀˌ sil vu plε
Zaplatím.
L'addition, s'il vous plaît.
ladisjɔ̃ˌ sil vu plε
Koľko je to spolu?
Ça fait combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Zaplatíme každý zvlášť/dohromady.
On paye séparément/ensemble.
ɔ̃ pεj sepaʀemɑ̃/ɑ̃sɑ̃bl
Môžem platiť kartou?
Je peux payer par carte ?
ʒə pø peje paʀ kaʀt ?
Obávam sa, že ste nám naúčtovali viac.
Désolé, il me semble que vous nous faites payer trop cher.
dezɔleˌ il mə sɑ̃bl kə vu nu fεt peje tʀo ʃεʀ
Túto položku sme nemali.
On n'a pas eu ça.
ɔ̃ na pɑ y sa
Už sme platili.
On a déjà payé.
ɔ̃na deʒa peje
Za toto jedlo vám nezaplatím.
Je refuse de payer ce repas.
ʒə ʀ(ə)fyz də peje sə ʀ(ə)pɑ
To je v poriadku., Drobné si nechajte.
C'est bon., Gardez la monnaie.
se bɔ̃ˌ gaʀde la mɔnε