Pozvali nás na návštevu.
Ils nous ont invités chez eux.
il nuzɔ̃ ε̃vite ʃezø
Bol u nás na návšteve so svojou priateľkou.
Il est venu nous voir avec sa copine.
il ε v(ə)ny nu vwaʀ avεk sa kɔpin
Vitajte., Srdečne vás (u nás) vítam.
Soyez les bienvenus (chez nous) !
swaje le bjε̃v(ə)ny (ʃe nu) !
Nech sa páči, poďte ďalej.
Entrez, s'il vous plaît !
ɑ̃tʀeˌ sil vu plε !
Priniesol som malú pozornosť.
J'ai apporté un petit quelque chose.
ʒe apɔʀte œ̃ p(ə)ti kεlk(ə) ʃoz
Dovoľte, aby som vám predstavil svoju manželku.
Permettez-moi de vous présenter ma femme.
pεʀmεtemwa də vu pʀezɑ̃te ma fam
Teší ma(, že vás poznávam).
Enchant|é/-ée (de faire votre connaissance).
ɑ̃ʃɑ̃te/- (də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s)
Dlho sme sa nevideli.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
sa fε lɔ̃tɑ̃ kɔ̃ nə se pɑ vy
Ako sa majú vaši?
Comment va la famille ?
kɔmɑ̃ va la famij ?
Sadnite si, prosím.
Asseyez vous, s'il vous plaît !
aseje vuˌ sil vu plε !
Čo vám môžem ponúknuť?
Qu'est-ce que je vous sers ?
kεs kə ʒə vu sεʀ ?
Môžem vám ponúknuť niečo na pitie?
Voulez-vous quelque chose à boire ?
vulevu kεlk(ə) ʃoz a bwaʀ ?
Dáš si kávu alebo čaj?
Tu veux du café ou du thé ?
ty vø dy kafe u dy te ?
Dal by som si kávu s mliekom.
Je prendrais un café au lait.
ʒə pʀɑ̃dʀε œ̃ kafe o lε
Sladíte?
Du sucre ?
dy sykʀ ?
Koľko kociek?
Combien de sucre ?
kɔ̃bjε̃ də sykʀ ?
Dáte si pivo, víno alebo niečo ostrejšie?
Voulez-vous de la bière, du vin ou quelque chose de plus fort ?
vulevu də la bjεʀˌ dy vε̃ u kεlk(ə) ʃoz də ply fɔʀ ?
To neodmietnem.
Je ne dirai pas non.
ʒə nə diʀe pɑ nɔ̃
Môžem vám ešte naliať?
Je vous ressers ?
ʒə vu ʀəsεʀ ?
Nie, ďakujem.
Non, merci.
nɔ̃ˌ mεʀsi
Obslúžte sa, prosím.
Servez-vous, s'il vous plaît.
sεʀvevuˌ sil vu plε
Ponúkni sa.
Prends-en !
pʀɑ̃zɑ̃ !
Chutilo vám?
Vous avez aimé ?
vuzave eme ?
Bolo to vynikajúce!
C'était excellent !
setε εkselɑ̃ !
Fajčíte?
Vous fumez ?
vu fyme ?
Máš, prosím ťa, oheň/zapaľovač/zápalky?
Tu as du feu/un briquet/des allumettes ?
ty ɑ dy fø/œ̃ bʀikε/dezalymεt ?
Prekážalo by vám, keby som si zapálil?
Ça vous gêne/dérange que je fume ?
sa vu ʒεn/deʀɑ̃ʒ kə ʒə fym ?
Poďme si zapáliť von.
On va fumer dehors.
ɔ̃ va fyme dəɔʀ
Budeme už musieť ísť.
Il faudra qu'on parte.
il fodʀa kɔ̃ paʀt
Vďaka za príjemný večer.
Merci pour une soirée agréable.
mεʀsi puʀ yn swaʀe agʀeabl
Odprevadím vás ku dverám.
Je vous accompagne à la porte.
ʒə vuzakɔ̃paɲ a la pɔʀt
Šťastnú cestu domov.
Rentrez bien !
ʀɑ̃tʀe bjε̃ !
Nabudúce musíte prísť vy k nám.
La prochaine fois vous venez chez nous.
la pʀɔʃεn fwa vu v(ə)ne ʃe nu
návšteva
visite
vizit
pozvanie
invitation
ε̃vitasjɔ̃
stretnutie
rencontre
ʀɑ̃kɔ̃tʀ
rande
rendez-vous
ʀɑ̃devu
prijatie
réception
ʀesεpsjɔ̃
kvety
fleurs
flœʀ
káva
café
kafe
čierny/ovocný čaj
thé noir/aux fruits
te nwaʀ/o fʀɥi
minerálka
eau minérale
o mineʀal
džús
jus de fruits
ʒy də fʀɥi
biele/červené víno
vin blanc/rouge
vε̃ blɑ̃/ʀuʒ
likér
liqueur
likœʀ
pálenka
eau-de-vie
od(ə)vi
cigareta
cigarette
sigaʀεt