Kúpalisko, bazén, pláž

Kúpalisko, bazén, pláž

Piscine, plage
Je tu niekde bazén alebo kúpalisko?
Est-ce qu'il y a une piscine près d'ici ?
εs kil i a yn pisin pʀε disi ?
Je tu v okolí nejaký akvapark?
Il y a un centre aquatique dans les environs ?
ilja œ̃ sɑ̃tʀ akwatik dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Koľko je vstupné?
C'est combien, l'entrée ?
se kɔ̃bjε̃ˌ lɑ̃tʀe ?
Kde sú tu toalety/sprchy?
Où sont les toilettes/douches ?
u sɔ̃ le twalεt/duʃ ?
Môžem si požičať nafukovačku?
Il est possible de louer un matelas gonflable ?
il ε pɔsibl də lwe œ̃ mat(ə)la gɔ̃flabl ?
Aký hlboký je tento bazén?
Quelle est la profondeur de cette piscine ?
kεl ε la pʀɔfɔ̃dœʀ də sεt pisin ?
Môže sa tu skákať do vody?
On peut plonger ici ?
ɔ̃ pø plɔ̃ʒe isi ?
Pred vstupom do bazéna sa osprchujte, prosím.
Prenez une douche avant d'entrer dans la piscine.
pʀəne yn duʃ avɑ̃ dɑ̃tʀe dɑ̃ la pisin
Máte tu bazén s protiprúdom?
Vous avez une piscine avec contre-courant ?
vuzave yn pisin avεk kɔ̃tʀkuʀɑ̃ ?
Chceš sa pustiť na tobogane?
Tu veux faire du toboggan ?
ty vø fεʀ dy tɔbɔgɑ̃ ?
Môžem ísť s ročným dieťaťom do detského bazénika?
Je peux aller dans la pataugeoire avec mon enfant d'un an ?
ʒə pø ale dɑ̃ la patoʒwaʀ avεk mɔnɑ̃fɑ̃ dœ̃nɑ̃ ?
Čo takto zájsť si na pláž?
Si on allait à la plage ?
si ɔ̃nalε a la plaʒ ?
Má tento hotel vlastnú pláž?
Cet hôtel a une plage privée ?
sεt ɔtεl a yn plaʒ pʀive ?
Ako sa dostaneme na verejnú pláž?
Comment faire pour aller à la plage publique ?
kɔmɑ̃ fεʀ puʀ ale a la plaʒ pyblik ?
Dávam prednosť piesočným plážam pred okruhliakovými.
Je préfère les plages de sable à celles de galets.
ʒə pʀefεʀ le plaʒ də sɑbl a sεl də galε
Hľadáme pláž s pozvoľným vstupom do vody.
On cherche une plage en pente douce.
ɔ̃ ʃεʀʃ yn plaʒ ɑ̃ pɑ̃t dus
Dá sa tu prenajať čln?
On peut louer un canot ici ?
ɔ̃ pø lwe œ̃ kano isi ?
Chcel by som si prenajať ležadlo na celý týždeň.
J'aimerais louer une chaise longue pour toute la semaine.
ʒεmʀε lwe yn ʃεz lɔ̃g puʀ tut la s(ə)mεn
Požičiavate aj slnečníky?
Vous louez aussi des parasols ?
vu lwe osi de paʀasɔl ?
Koľko stojí požičanie vodného skútra?
Ça fait combien louer un jet-ski ?
sa fε kɔ̃bjε̃ lwe œ̃ dʒεtski ?
Chceli by sme vyskúšať parasailing.
On aimerait essayer le parasailing.
ɔ̃nεm(ə)ʀε eseje lə paʀasejling
Poďme si zaplávať/sa vykúpať.
Allons nager/nous baigner.
alɔ̃ naʒe/nu beɲe
More je príliš rozbúrené.
La mer est trop agitée.
la mεʀ ε tʀo aʒite
Neplávaj príliš ďaleko od brehu.
Ne t'éloigne pas trop de la rive.
nə telwaɲ pɑ tʀo də la ʀiv
Dávajte si pozor na spätné prúdy.
Faites attention aux contre-courants.
fεt atɑ̃sjɔ̃ o kɔ̃tʀkuʀɑ̃
Pri chodení po vode radšej noste sandále.
Il faut mieux porter des sandales en marchant dans l'eau.
il fo mjø pɔʀte de sɑ̃dal ɑ̃ maʀʃɑ̃ dɑ̃ lo
Asi som stúpil na morského ježka.
Il paraît que j'ai marché sur un oursin.
il paʀε kə ʒe maʀʃe syʀ œ̃nuʀsε̃
Chcem sa opaľovať.
Je veux me bronzer.
ʒə vø mə bʀɔ̃ze
Môžem sa tu opaľovať hore bez?
Je peux m'y bronzer seins nus ?
ʒə pø mi bʀɔ̃ze sε̃ ny ?
Je tu niekde nudistická pláž?
Il y a une plage de nudistes près d'ici ?
ilja yn plaʒ də nydist pʀε disi ?
Natrel si sa opaľovacím krémom?
Tu as mis de la crème solaire ?
ty ɑ mi də la kʀεm sɔlεʀ ?
Natrel by si mi chrbát (opaľovacím krémom)?
Tu peux me mettre de la crème sur le dos ?
ty pø mə mεtʀ də la kʀεm syʀ lə do ?
Si pekne opálená.
Tu as bien bronzé.
ty ɑ bjε̃ bʀɔ̃ze
Spálil som si plecia.
Je me suis brûlé les épaules.
ʒə mə sɥi bʀyle lezepol
Máš spálený chrbát.
Tu as le dos brûlé.
ty ɑ lə do bʀyle
Zahrabeš ma do piesku?
Tu vas m'enterrer dans le sable ?
ty va mɑ̃teʀe dɑ̃ lə sɑbl ?
Môžeme si tu nazbierať nejaké mušle?
On peut ramasser des coquillages ici ?
ɔ̃ pø ʀamɑse de kɔkijaʒ isi ?
Zákaz kúpania
Baignade interdite
bεɲad ε̃tεʀdit
Zákaz skákania
Plongeon interdit
plɔ̃ʒɔ̃ ε̃tεʀdi
plavci
nageurs
naʒœʀ
neplavci
non-nageurs
nɔ̃naʒœʀ
kúpalisko
piscine
pisin
(krytý) bazén
piscine couverte
pisin kuvεʀt
akvapark
centre aquatique
sɑ̃tʀ akwatik
detský bazénik
pataugeoire
patoʒwaʀ
prezliekacia kabínka
cabine
kabin
sprchy
douches
duʃ
plavky
maillot (de bain)
majo (də bε̃)
pánske plavky
maillot de bain homme
majo də bε̃ ɔm
dámske plavky
maillot de bain (une pièce)
majo də bε̃ (yn pjεs)
dvojdielne plavky
(maillot de bain) deux pièces
(majo də bε̃) dø pjεs
bikiny
bikini
bikini
osuška
serviette de bain, drap de bain
sεʀvjεt də bε̃ˌ dʀa də bε̃
kúpacia čiapka
bonnet de bain
bɔnε də bε̃
plávacie koleso
bouée (d'enfant)
bwe (dɑ̃fɑ̃)
čln
canot
kano
vodný bicykel
bateau pédalier
bato pedalje
plutvy
palmes
palm
potápačské okuliare
lunettes de plongée
lynεt də plɔ̃ʒe
nafukovací matrac
matelas gonflable
mat(ə)la gɔ̃flabl
ležadlo, plážové kreslo
chaise longue
ʃεz lɔ̃g
(plážový) slnečník
parasol (de plage)
paʀasɔl (də plaʒ)
vodný skúter
jet-ski, scooter des mers
dʒεtskiˌ skutœʀ de mεʀ
vodné lyže
ski nautique
ski notik
občerstvenie (stánok)
buvette
byvεt