Vodné športy

Vodné športy

Sports nautiques
Rád by som si zasurfoval.
J'ai envie de surfer.
ʒe ɑ̃vi də sœʀfe
Požičiavate dosky?
Vous louez des planches ?
vu lwe de plɑ̃ʃ ?
Čo sa týka surfovania, som úplný začiatočník.
Je suis débutant en surf.
ʒə sɥi debytɑ̃ ɑ̃ sœʀf
Naučíte ma základy surfovania?
Vous pouvez m'apprendre les bases du surf ?
vu puve mapʀɑ̃dʀ le bɑz dy sœʀf ?
Ktorú dosku by som mal použiť?
Je dois utiliser quelle planche ?
ʒə dwa ytilize kεl plɑ̃ʃ ?
Je to tu bezpečné na surfovanie?
On peut surfer sans risque ici ?
ɔ̃ pø sœʀfe sɑ̃ ʀisk isi ?
Môžem si tu niekde zajazdiť na vodných lyžiach?
Je peux faire du ski nautique par ici ?
ʒə pø fεʀ dy ski notik paʀ isi ?
Chcel by som skúsiť parasailing.
Je voudrais essayer le parachute ascensionnel.
ʒə vudʀε eseje lə paʀaʃyt asɑ̃sjɔnεl
Koľko stojí jeden let?
Combien coûte un vol ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ vɔl ?
Kde si môžem požičať vodný skúter?
Où est-ce que je peux louer un scooter des mers ?
u εs kə ʒə pø lwe œ̃ skutœʀ de mεʀ ?
Je tento skúter pre dve osoby?
C'est un scooter des mers deux places ?
se œ̃ skutœʀ de mεʀ dø plas ?
Ponúkate nejaké výlety loďou na okolité ostrovy?
Vous proposez des excursions en bateau aux îles voisines ?
vu pʀɔpoze de εkskyʀsjɔ̃ ɑ̃ bato o il vwazin ?
O koľkej odchádzame?
On part à quelle heure ?
ɔ̃ paʀ a kεl œʀ ?
Koľko bude trvať plavba?
Combien de temps va durer le voyage ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ va dyʀe lə vwajaʒ ?
Mám morskú chorobu.
J'ai le mal de mer.
ʒe lə mal də mεʀ
Muž cez palubu!
Un homme à la mer !
œ̃ ɔm a la mεʀ !
Kde je tu najbližší prístav pre jachty?
Où se trouve le port de plaisance le plus proche ?
u sə tʀuv lə pɔʀ də plεzɑ̃s lə ply pʀɔʃ ?
Chceme si prenajať jachtu.
On voudrait louer un yacht.
ɔ̃ vudʀε lwe œ̃ ˈjɔt
Koľko by stál celodenný prenájom jachty?
Combien coûterait une location journée de ce yacht ?
kɔ̃bjε̃ kut(ə)ʀε yn lɔkasjɔ̃ ʒuʀne də sə ˈjɔt ?
Rád by som absolvoval nejaký jachtársky kurz.
Je voudrais suivre un cours de voile.
ʒə vudʀε sɥivʀ œ̃ kuʀ də vwal
surfovanie
surf m
sœʀf
windsurfing
planche f à voile
plɑ̃ʃ a vwal
vodné lyžovanie
ski m nautique
ski notik
vodné lyže
skis m pl nautiques
ski notik
vodný skúter
scooter m des mers
skutœʀ de mεʀ
parasailing
parachute m ascensionnel
paʀaʃyt asɑ̃sjɔnεl
jazda v člne
promenade f en canot
pʀɔm(ə)nad ɑ̃ kano
plachtenie
voile f
vwal
jachtárstvo
voile f, yachting m
vwalˌ ˈjɔtiŋ
jachta
yacht m
ˈjɔt
koleso kormidla
barre f
baʀ
kormidlo
gouvernail m
guvεʀnaj
sťažeň
mât m
plachta
voile f
vwal
vratipeň
bôme f
bom
rahno
vergue f
vεʀg
takeláž
gréement m
gʀemɑ̃
kotva
ancre f
ɑ̃kʀ
prova
proue f
pʀu
korma
poupe f
pup
pravobok
tribord m
tʀibɔʀ
ľavobok
bâbord m
bɑbɔʀ