Vocabulaire

 • amande f amɑ̃dmandľa
 • baguette f bagεtbageta
 • banane f bananbanán
 • bœuf m bœfhovädzina
 • bouteille f butεjfľaša
 • canette f kanεtplechovka
 • carotte f kaʀɔtmrkva
 • centime m sɑ̃timcent eura
 • cinquante sε̃kɑ̃tpäťdesiat
 • clémentine f klemɑ̃tinmandarínka, klementínka
 • coin m kwε̃kút
 • cuisiner kɥizinevariť
 • cuisse f kɥisstehno
 • délic|ieux/-ieuse delisjølahodný, veľmi chutný
 • demi-kilo m d(ə)mikilopol kila
 • énergie f enεʀʒienergia
 • frites f pl fʀithranolčeky
 • garder gaʀde1 strážiť, 2 nechať si
 • goûter guteochutnať
 • haricots m pl verts ˈaʀiko vεʀfazuľky
 • idée f idenápad
 • kilo m kilokilo, kilogram
 • litre m litʀliter
 • marché m maʀʃetrh
 • monnaie f mɔnε1 drobné, 2 mena
 • morceau m mɔʀsokúsok, kus
 • on ɔ̃ono, my neurčitý podmet
 • œuf m œfvajce, vajíčko
 • orange f ɔʀɑ̃ʒpomaranč
 • papa m papaocko
 • paquet m pakεbalík, balíček
 • poisson m pwasɔ̃ryba
 • poivron m pwavʀɔ̃paprika plod
 • pomme f pɔmjablko
 • poulet m pulεkura
 • pouvoir puvwaʀmôcť
 • promotion f pʀɔmosjɔ̃akcia, zľava
 • quarante kaʀɑ̃tštyridsať
 • quatre-vingt-dix katʀəvε̃disdeväťdesiat
 • quatre-vingts katʀvε̃osemdesiat
 • radis m ʀadireďkovka
 • sachet m saʃεvrecko, vrecúško
 • soixante swasɑ̃tšesťdesiat
 • soixante-dix swasɑ̃tdissedemdesiat
 • tasse f tɑsšálka
 • trente tʀɑ̃ttridsať
 • veau m voteľacina
 • vert/verte vεʀ/vεʀtzelený

Pripomíname, že podstatné a prídavné mená zakončené na -eau priberajú v množnom čísle koncovku -x. Takže on prend un morceau de pain, mais deux morceaux de fromage.

Clémentine je odroda mandarínky, ktorú vo Francúzsku konzumujú častejšie než klasickú mandarínku, po francúzsky mandarine.