Expressions utiles

aller à Lyon
[ale a ljɔ̃]
ísť do Lyonu
numéro de portable
[nymeʀo də pɔʀtabl]
číslo mobilného telefónu
Tu as un numéro de portable ?
[ty ɑ œ̃ nymeʀo də pɔʀtabl ?]
Aké je tvoje číslo na mobil?
c'est
[se]
to je
C'est pour toi.
[se puʀ twa]
To je pre teba.
C'est vous ?
[se vu ?]
To ste vy?
Je suis français.
[ʒə sɥi fʀɑ̃sε]
Som Francúz.
À ce soir !
[a sə swaʀ !]
Dovidenia večer!, Ahoj večer!

Vo francúzštine sa pred výkričník, otáznik a ďalšie interpunkčné znamienka okrem bodky a čiarky dáva medzera.