Expressions utiles

Comment allez-vous ?
[kɔmɑ̃talevu ?]
Ako sa máte?
Je vais très bien.
[ʒə vε tʀε bjε̃]
Mám sa skvele.
Merci.
[mεʀsi]
Ďakujem.
Tu vas bien ?
[ty va bjε̃ ?]
Máš sa?, Máš sa dobre?
Pas mal.
[pɑ mal]
Ide to.
Ça va ?
[sa va ?]
Ako sa ti darí?
Ça va.
[sa va]
(Mám sa) dobre.
Comment ça va ?
[kɔmɑ̃ sa va ?]
Ako sa máš?
Comme ci comme ça.
[kɔm si kɔm sa]
Ako-tak.
Je dois y aller.
[ʒə dwa i ale]
Už musím ísť., Musím bežať.
C'est dommage !
[se dɔmaʒ !]
To je škoda!
(Je suis) désolé.
[(ʒə sɥi) dezɔle]
Je mi ľúto., Mrzí ma to.
C'est pas grave.
[se pɑ gʀav]
To nevadí., Nič sa nestalo.
À vous aussi.
[a vu osi]
Vám tiež., Aj vám.
À bientôt.
[a bjε̃to]
Do skorého videnia.
ce soir
[sə swaʀ]
dnes večer
Tu prends un verre ?
[ty pʀɑ̃ œ̃ vεʀ ?]
Dáš si pohárik?, Nezájdeš na pohárik?
Volontiers.
[vɔlɔ̃tje]
Rád., S radosťou.
C'est ça ?
[se sa ?]
Je to tak?
Ravi de faire votre connaissance.
[ʀavi də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s]
Som rád, že vás spoznávam.
Très heureux de même.
[tʀεzøʀø də mεm]
Teší ma., Mňa tiež.
Je te présente Margot.
[ʒə tə pʀezɑ̃t maʀgo]
Predstavujem ti Margot.
Enchanté.
[ɑ̃ʃɑ̃te]
Teší ma.
Moi de même.
[mwa də mεm]
Ja tiež., Podobne.
Je vous en prie.
[ʒə vuzɑ̃ pʀi]
Prosím. ako odpoveď na ďakujem, Rado sa stalo.

Výrazy désolé, enchanté a ravi sú uvedené v mužskom rode. Ženský rod utvoríme pridaním koncovky -e: Je suis désolée, Enchantée, Ravie de faire votre connaissance. Túto koncovku však nečítame, takže v hovorenom prejave znejú obidva tvary rovnako.