Au supermarché

C'est samedi après-midi, Xavier et sa mère font les courses au supermarché du coin. Qu'est-ce qu'ils achètent ?
Je sobota odpoludnia, Xavier a jeho mama nakupujú v miestnom supermarkete. Čo kupujú?
La mère:
Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Du bœuf, du veau ou du poisson ? Ou je peux cuisiner un poulet. Ça te dit ?
Čo si dáme na večeru? Hovädzinu, teľacinu alebo rybu? Alebo môžem urobiť kura, čo ty na to?
Xavier:
Bonne idée ! On prend un poulet ou des cuisses ?
Dobrý nápad! Vezmeme (celé) kura alebo stehná?
La mère:
Je prends des cuisses. On mange le poulet avec des frites ou avec du riz ?
Vezmem stehná. Dáme si kura s hranolčekmi alebo s ryžou?
Xavier:
Moi, je préfère le riz.
Radšej by som si dal ryžu.
La mère:
Mais on n'a pas de riz, va chercher un paquet de riz, s'il te plaît.
Ryžu ale nemáme, bež, prosím, po balíček ryže.
Xavier:
On achète une salade ?
Kúpime šalát?
La mère:
Pas maintenant, j'achète les légumes au marché. Qu'est-ce qu'on prend encore ? Des œufs ? Je prends dix œufs. Qu'est-ce que tu bois demain matin ? Du lait ? On achète un litre de lait.
Teraz nie, zeleninu kúpim na trhu. Čo ešte vezmeme? Vajcia? Vezmem desať vajec. Čo budeš zajtra ráno piť? Mlieko? Kúpime liter mlieka.
Xavier:
Maman, prends aussi un litre de jus d'orange. J'adore ça !
Mami, vezmi ešte liter pomarančového džúsu. Ten mám veľmi rád!
La mère:
D'accord. Pour toi du jus de fruits, pour moi un paquet de café. Une tasse de café, ça donne de l'énergie. Et du vin pour le soir. Hum, une bouteille de rouge. Et une canette de bière pour papa.
Dobre. Pre teba džús, pre mňa balíček kávy. Šálka kávy dodá človeku energiu. A na večer víno. Hm, jednu fľašu červeného. A plechovku piva pre ocka.
Xavier:
Regarde, les amandes sont en promotion.
Pozri, mandle sú v akcii.
La mère:
C'est combien ? Ah, un sachet d'amandes à un euro quatre-vingt-dix. C'est bon marché ! Je prends aussi un camembert. Il est délicieux ! Et une baguette avec ça.
Po koľko sú? Aha, vrecúško mandlí po eure deväťdesiat. To je lacné! Vezmem ešte camembert. Je vynikajúci! A k tomu jednu bagetu.

Au marché

Le vendeur:
Bonjour madame ! Comment ça va ? Je suis heureux de vous revoir. Comment va votre mari ?
Dobrý deň, pani! Ako sa darí? Rád vás zasa vidím. Ako sa má váš manžel?
La mère:
Bonjour monsieur. Nous allons très bien. Et vous ?
Dobrý deň. Máme sa veľmi dobre. A vy?
Le vendeur:
Ça va, ça va, merci. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui ?
Ide to, ďakujem, ide to. Čo to dnes bude?
La mère:
Je voudrais une salade, un kilo de poivrons, un kilo de tomates. Ah non, prenons deux kilos.
Chcela by som jeden šalát, kilo paprík, kilo paradajok. Alebo nie, vezmem si dve kilá.
Le vendeur:
Voilà ! Vous ne prenez pas des haricots verts ? Ou des radis ? Vous pouvez goûter.
Tu to máte. Nevezmete si zelené fazuľky? Alebo reďkovky? Môžete ochutnať.
La mère:
Non, merci. Je n'aime pas les radis. Je préfère les carottes. Donnez-moi quelques belles carottes.
Nie, ďakujem. Nemám rada reďkovky. Mám radšej mrkvu. Dajte mi pár pekných mrkiev.
Le vendeur:
Vous prenez des fruits ? Regardez les bananes, elles sont délicieuses !
Vezmete si ovocie? Pozrite sa na tieto banány, sú veľmi chutné!
La mère:
C'est combien un kilo ?
Koľko stojí kilo?
Le vendeur:
Deux euros.
Dve eurá.
La mère:
C'est un peu cher. Je prends des pommes. Pouvez-vous me donner un demi-kilo de pommes ? Et les oranges, c'est combien ?
To je trocha drahé. Vezmem si jablká. Môžete mi dať pol kila jabĺk? A po koľko sú pomaranče?
Le vendeur:
Un euro cinquante le kilo.
Kilo po euro päťdesiat.
La mère:
D'accord. Je prends deux kilos d'oranges. Donnez-moi aussi quelques clémentines. Mon fils adore les clémentines.
Dobre, vezmem si dve kilá pomarančov. Ešte mi dajte nejaké klementínky. Syn klementínky miluje.
Le vendeur:
Voilà, madame. C'est tout ?
Tu sú, prosím. To je všetko?
La mère:
Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait combien ?
Áno, pre dnešok je to všetko. Koľko to robí?
Le vendeur:
Dix-neuf euros soixante-dix.
Devätnásť eur sedemdesiat.
La mère:
Voilà. Gardez la monnaie.
Tu máte. Drobné si nechajte.
Le vendeur:
Merci madame, et au revoir.
Ďakujem, pani. Dovidenia.
La mère:
Merci à vous, bonne journée monsieur !
Ja ďakujem. Pekný deň!

Odpovedzte na otázky. Nesprávne tvrdenia opravte.